Přeskočit na obsah

Medical Tribune brevíř - rok čtvrtý

Všeobecný Brevíř 2009 - pomocník pro preskripci i diskuse s pacienty

1 200 stran; informace o 3 500 lécích; náklad 20 000 výtisků V průběhu května vyjde již 18. vydání (aktualizované a rozšířené) kompletního souhrnu odborných informací o více než 3 500 léčivých přípravcích dostupných v České republice, včetně údajů o cenách a maximálních úhradách.

Tento všeobecný přehled všech léků dostupných na českém trhu je již ve stadiu příprav a jeho užitečnost a hodnota budou letos o to větší, že v období bouřlivých přeměn poskytne lékařům i lékárníkům cenný základ pro rozhodování o preskripci v ordinacích i o eventuální substituci v lékárnách. K tradičním a osvědčeným důvodům pro zakoupení Brevíře totiž přibývají stále další.

Nová legislativa, která vstoupila v platnost začátkem roku 2008, významně změnila situaci na trhu léčiv v České republice, a stala se jednak předmětem zájmu širší veřejnosti, ale bohužel i vítanou příležitostí k folkloru českých médií spočívajícímu ve strašení lidí a nekvalifikovaném komentování.

Navíc pak Ministerstvo zdravotnictví ČR i SÚKL zpřístupnily na toto téma na svých webových stránkách pacientům řadu informací; pacienti by si na nich měli hledat adekvátní náhradu za svůj lék, nahlédnout do jeho příbalového letáku, a dokonce i SPC a na základě získaných informací pak zasvěceněji komunikovat o své terapii s lékařem a lékárníkem. Lze tedy nepochybně i očekávat, že budete daleko více než dříve potřebovat informace z Brevíře nejen pro vlastní úvahy o preskripci, ale i pro diskuse s informovanými i "informovanými" pacienty. Pro argumentaci, proč předepisujete ten lék, jejž vy sami považujete za optimální z hlediska pacientova stavu a potřeb, a nikoli ten, který si pacient zvolil na webové stránce jen kvůli ceně nebo na základě novinových zpráv.

Všeobecný Brevíř vychází opět v osvědčené a tradiční formě, kterou po léta připravuje tým společnosti Inpharmex pod vedením RNDr. Bohuslava Škopa, CSc., (MUDr. L. Kašparová, RNDr. H. Novotná) a za odborné konzultace prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc., a přináší veškeré informace, na něž jste jako jeho pravidelní čtenáři zvyklí:
* podrobné údaje o jednotlivých přípravcích řazené abecedně dle firemních názvů;
* jejich ceny a maximální úhrady;
* rejstříky podle ATC skupin a účinných látek;
* adresy a kontaktní údaje jednotlivých firem a obchodních zastoupení;
* kontakty na desítky důležitých institucí a organizací;
* informace o nových přípravcích registrovaných v ČR od posledního vydání. Ti, kdo si Brevíř zakoupí, získají navíc přístup k elektronické, trvale aktualizované verzi Brevíře na naší webové stránce www.tribune.cz.

Specializované edice Brevíře - obory "v kostce"
* v tomto roce pokračuje také vydávání osvědčených specializovaných Brevířů. Tyto edice obsahují jednak rozšířené informace o jednotlivých léčivých přípravcích dané specializace, jednak textovou část obsahující souhrn informací memorixového typu -základní jednotky a přepočítací vztahy, definice, nomenklatury a klasifikace, skórovací systémy, dávkování léků ve speciálních situacích, interakce léků, nejčastěji užívané zkratky, referenční hodnoty laboratorních vyšetření, akronymy velkých klinických studií, klinickofarmakologická data atd. Stručně řečeno - obor v kostce.

Kdo neobjedná předem - nebude mít nic
Všeobecný Brevíř sice vychází v nákladu více než 20 000 výtisků a jednotlivé specializované edice v nákladech od dvou do pěti tisíc výtisků, ty jsou však stanovovány výhradně na základě objednávek. Jednotlivé Brevíře se netisknou pro sklad, nýbrž pro ty, kdo ho potřebují ve své každodenní praxi, a kdo si ho proto včas objednají. Chcete-li tedy i vy získat nejnovější vydání všeobecného MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE nebo jednotlivých SPECIALIZOVANÝCH BREVÍŘŮ rovnou z tiskárny, objednejte si je na adrese našeho nakladatelství (všeobecný Brevíř nejpozději do 17. dubna 2009!): * písemně na adrese MEDICALTRIBUNE CZ, Na Moráni 5, Praha 2

* prostřednictvím formuláře http://www.tribune.cz/predplatne/brv

telefonicky na čísle 224 923 283

* faxem na čísle 224 922 436

* e-mailem na adrese info@tribune.cz


---

V tomto roce již vyšla:
* Diabetologie/Endokrinologie/Gastroenterologie Autoři: Diabetologie: pod vedením prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA; MUDr. Dagmar Bartášková; MUDr. Erik Hollay; MUDr. Denisa Janíčková-Žďárská, Ph.D.; MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.; MUDr. Michala Pelikánová; MUDr. Pavlína Piťhová; prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; MUDr. Václav Zamrazil; MUDr. Eva Žákovičová. Endokrinologie: doc. MUDr. Petr Vlček, CSc.; prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc. Gastroenterologie: MUDr. Karel Lukáš, CSc.; doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc.
---

Do konce roku vyjde:
Psychiatrie/Neurologie/Léčba bolesti AKTUALITOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
Autoři: MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Jolana Marková; MUDr. Dana Vondráčková I
Revmatologie/Osteologie NOVINKA Autoři: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Martina Olejárová, CSc.; prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Pediatrie/Očkovací látky NOVINKA Autoři: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.; MUDr. Hana Cabrnochová; MUDr. Olga Černá; MUDr. Pavel Frühauf; doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.; MUDr. Petr Švihovec; MUDr. Jiří Zeman

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené