Přeskočit na obsah

Meditace snižuje stres a úzkost u pacientů se srdečním onemocněním

Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Čtyřměsíční meditační praxe zlepšuje kvalitu života u pacientů s onemocněním koronárních tepen. Ukazuje to výzkum prezentovaný na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2023.

„Je běžné, že po diagnostikování srdečního onemocnění se pacienti cítí sklesle a úzkostně. Naše studie naznačuje, že meditace by mohla být užitečným doplňkem standardního rehabilitačního cvičení,“ uvedla autorka studie Ana Luisa Vitorino Monteirová, učitelka meditace a vědecká výzkumnice na univerzitě v Lisabonu.

Jak známo, stres, úzkost a deprese jsou spojeny s rozvojem a progresí srdečního onemocnění. Nástup kardiovaskulárního onemocnění je spojen s více než dvojnásobným zvýšením rizika duševních poruch. Nejméně jeden z pěti pacientů s onemocněním srdce má také diagnózu duševní poruchy. Zároveň pacienti s duševním onemocněním potřebují zvláštní podporu, aby dodržovali změny životního stylu a farmakoterapii.

Tato studie, která zkoumala vliv meditace na stres, úzkost, depresi a kvalitu života u pacientů s onemocněním koronárních tepen, zahrnovala 40 nemocných, kteří absolvovali kardiovaskulární rehabilitační program založený na cvičení po dobu nejméně šesti měsíců. Průměrný věk účastníků byl 65 let a 20 procent tvořily ženy. Účastníci byli náhodně rozděleni do skupin se čtyřměsíční meditační praxí nad rámec obvyklé péče a skupinu pouze s obvyklou péčí zahrnující jen cvičební program. Studie používala meditaci karuna, která se zaměřuje na dýchání a soucitné myšlenky. Meditační skupina měla týdenní 90minutové sezení po dobu jednoho měsíce. Během následujících tří měsíců byli účastníci požádáni, aby meditovali 20 minut denně sami nebo pomocí nahrávky. Stres, úzkost, deprese a kvalita života byly hodnoceny na začátku a po čtyřech měsících pomocí dotazníku Perceived Stress Scale, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory a HeartQoL.

Mezi výchozím stavem a koncem studie se průměrné skóre deprese, stresu a úzkosti snížilo v meditační skupině o 44 procent, 31 procent a 29 procent. Odpovídající snížení ve skupině obvyklé péče činila ve všech třech případech tři procenta. Ve stejném časovém období se průměrné skóre emocionálního rozměru kvality života zvýšilo o 60 procent v meditační skupině, ale ve skupině obvyklé péče o dvě procenta kleslo.

Jak shrnula Vitorino Monteirová, meditace je snadno proveditelná, lze ji provádět téměř kdekoli a nevyžaduje žádné vybavení. Navíc studie ukazuje, že může zlepšit psychické symptomy a kvalitu života u pacientů se srdečním onemocněním, což by podle autorů mohlo být také začátkem zdravějšího životního stylu. 

Sdílejte článek

Doporučené