Přeskočit na obsah

Milník, který změnil revmatologii

Jak biologická léčba změnila váš obor?

Biologická léčba představuje v revmatologii významný milník, který koncem minulého, respektive počátkem nového tisíciletí zásadně změnil prognózu některých zánětlivých a autoimunitních revmatických onemocnění. Biologická léčba působí cíleně na jednotlivé komponenty imunitního systému a umožňuje podstatné zlepšení klinického stavu revmatických pacientů. Biologické léky, ale zejména včasná léčba a nové léčebné strategie tak umožňují u řady pacientů navodit nízkou aktivitu až remisi onemocnění a zabránit vzniku nevratných kloubních deformit. Revmatologie se tak v posledních letech stala jedním z nejrychleji se rozvíjejících medicínských oborů.

Jaký má biologická léčba hlavní přínos pro vaše pacienty a jaké má limity?

Biologická léčba je účinnou alternativou terapie pacientů při nedostatečném efektu konvenční terapie. Hlavní přínos biologické léčby pak spočívá ve snížení klinické aktivity nemoci, tj. v potlačení bolesti, otoku a ztuhlosti kloubů, eventuálně páteře. Biologická léčba významně zpomaluje strukturální neboli rentgenovou progresi onemocnění a významně zlepšuje kvalitu života. Celkově přispívá ke zlepšení hybnosti a funkčních schopností, obvykle je provázena nižším rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Biologickou léčbu je nutné vnímat v širším kontextu a je třeba si uvědomit, že zásah do imunitního systému může být provázen i některými nežádoucími účinky. Mezi nejčastější patří zvýšené riziko infekcí. Zpravidla se jedná o běžně zvládnutelné respirační a močové infekce. Ve vyšším věku stoupá riziko herpes zoster a častější bývají také některé oportunní infekce. Nezbytný je screening tuberkulózy. Mezi limitace biologické léčby patří také komorbidity nemocného. Jednoznačnou kontraindikací podání biologické léčby je aktivní závažná infekce anebo středně těžké až těžké srdeční selhání. Vzácně byla popsána demyelinizační onemocnění. Specifickou problematiku představuje léčba revmatických pacientů s onkologickou anamnézou. Celkově lze ale konstatovat, že benefit biologické léčby převažuje nad potenciálními riziky. Vedle nežádoucích účinků je dalším limitem biologické léčby fakt, že přibližně třetina pacientů nemusí odpovídat na biologickou léčbu dostatečně, případně mohou klinickou odpověď v průběhu léčby ztratit nebo na léčbu neodpovídají vůbec.

Co od biologické léčby očekáváte v budoucnosti?

V různých fázích klinického zkoušení je testováno několik nadějných přípravků, které představují modifikované formy stávajících biologických léků anebo nové léky s odlišným mechanismem účinku cíleně zasahující do zánětlivého a imunitního průběhu onemocnění. V dohledné budoucnosti se nemusíme dočkat dramaticky účinnějšího přípravku v porovnání se stávajícími biologickými léky, ale zásadní změnu bude nutné hledat v oblasti personalizované medicíny. Paralelně vedle vývoje nové biologické léčby je třeba více úsilí vkládat do studia biomarkerů, které by se měly stát základem pro optimalizaci nákladné léčby. Biomarkery by měly umožnit stratifikaci pacientů a aplikaci daného biologického přípravku, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího terapeutického efektu u konkrétního pacienta.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené