Přeskočit na obsah

Mladé lékaře vyslechne ministryně, děkani a profesoři

V sobotu 13. března 2010 se koná od 13:00 v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ruská  87, Praha 10) ustavující shromáždění o.s. Mladí lékaři.

 Účast na ustavujícím shromáždění přislíbila ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, viceprezident České lékařské komory MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. a  další hosté.

V příloze Vám zasílám program ustavujícího shromáždění. Stěžejními tématy budou systém atestační přípravy lékařů v ČR, financování atestační přípravy, program rezidenčních míst, Ph.D. studium či kvalifikační dohody.

"Předpokládáme účast cca 100 mladých lékařů a lékařek zařazených v předatestačním vzdělání," říká za sdružení MUDr. Tomáš Kocourek (na snímku).

 

Program:

 

Program ustavujícího sněmu Mladí lékaři o.s. 
 

12:30-13:00            Registrace účastníků  

13:00-13:05  Úvodní slovo -   Tomáš Kocourek

13:05-13:20  Předatestační vzdělávání, aneb jak to vlastně je - Tomáš Kocourek

13:20-13:35  Finanční podmínky lékařů v předatestační přípravě - Štěpán Šulek

13:35-13:50  Zahraniční zkušenosti – jak to funguje v EU - Michal Boháč

13:50-14:00  Diskuse k úvodnímu bloku  

14:00-15:30  Vystoupení hostů: 

                              Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

                        MUDr. Zdeněk  Mrozek, Ph.D.

                                    (diskuse 10 min.)

                        Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

                        Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

                                    (diskuse 10 min.)

                        Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

                        Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

                                    (diskuse 10 min.) 

15:30-15:50  Přestávka, registrace účastníků 

15:50-17:00  Schválení stanov občanského sdružení Mladí lékaři

                  Volba volební  komise

                  Volba orgánů občanského sdružení Mladí lékaři

volba předsednictva o.s.

volba revizní komise o.s.

Závěrečné  prohlášení ustavujícího sněmu Mladí lékaři o.s. 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené