Přeskočit na obsah

Modré světlo chytrého telefonu ovlivňuje spánek

Výsledky jejich studie přinesl na stránkách dubnového vydání odborný časopis Journal of Psychiatric Research.

Chytré telefony vydávají světlo k uživatelům prostřednictvím diody vyzařující světlo (LED – Light Emitting Diode) přes displeje. Modré světlo je nejvýznamnější vlnovou délkou pro spánek a náladu. Tato studie zkoumala bezprostřední účinky modrého světla chytrého telefonu na lidi v noci.

Autoři zkoumali změny v sérových koncentracích melatoninu a kortizolu, tělesné teplotě a psychiatrických testech. Zvolili nahodilé, dvojitě zaslepené, zkřížené a placebem kontrolované uspořádání studie se dvěma třídenními přijetími posuzovaných osob do studie. Každá osoba hrála hry na chytrém telefonu buď s komerčním LED, nebo s utlumeným modrým světlem od 19.30 do 22.00 hodin (150 minut). Potom byli účastníci studie znovu přijati k provedení stejných procedur s jiným typem chytrého telefonu. Koncentrace sérového melatoninu byly měřeny v 60min. intervalech před použitím, během používání a po použití chytrých telefonů. Sérové koncentrace kortizolu a tělesná teplota byly monitorovány každých 120 minut. Subjektům byly předloženy škály k hodnocení nálady, spánku a únavy: Profile of Mood States, Epworth Sleepiness Scale, Fatigue Severity Scale a sluchové a zrakové testy Continuous Performance Tests.

Mezi 22 účastníky, kteří byli všichni přijati dvakrát, použití chytrých telefonů s modrým světlem bylo mj. spojeno s významně sníženým spánkem a zvýšenou chybovostí. Uživatelé chytrých telefonů s modrým světlem měli také zvýšenou tělesnou teplotu a sérové koncentrace melatoninu a kortizolu, ačkoli tyto změny nebyly statisticky významné.

Autoři uzavírají s tím, že použití chytrých telefonů s modrým LED světlem v noci může negativně ovlivnit spánek a chybovost u jinak zdravých dospělých osob.Zdroj: Heo JY, Kim K, Fava M et al. Effects of smartphone use with and without blue light at night in healthy adults: A randomized, double‑blind, cross‑over, placebo‑controlled comparison. J Psychiatr Res. 2017 Apr;87:61–70

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zajímavosti z Lipidové akademie 2021

26. 11. 2021

V jihomoravském Mikulově se ve dnech 22. až 23. října už posedmé odehrálo setkání odborníků na metabolismus krevních lipidů, Česko‑slovenská lipidová…