Přeskočit na obsah

Mohou omega-6 mastné kyseliny přispět k prodloužení života?

Vědci z Finska analyzovali studii Kuopio pro ischemická srdeční onemocnění (KIHD), která zkoumala 2 500 osob po dobu více než 20 let. Odhalili přitom, že s vysokou koncentrací kyseliny linolové (LA) v krvi souvisí nižší riziko smrti a smrti z kardiovaskulárních příčin.

Omega-6 mastné kyseliny patří k esenciálním kyselinám a jsou známé pro svůj příznivý vliv na snižování hodnot cholesterolu. Zároveň ale mohou škodit, protože vyvolávají zánětlivé procesy v těle. LA se totiž metabolizuje na kyselinu arachidonovou, která vytváří prozánětlivé látky. Její koncentrace v krvi nezávisí na druhu stravy. Zároveň však omega-6 mastné kyseliny podporují produkci protizánětlivých látek.

Pro svou analýzu nyní vědci rozdělili údaje účastníků studie KIHD (1984–1989) do pěti skupin podle koncentrace LA v krvi, a pak v nich porovnávali počty úmrtí. Zjistili, že skupina s nejvyšší hladinou LA v krvi měla o 43 % nižší riziko úmrtí než skupina s nejnižší koncentrací. Tento fakt se vztahoval k úmrtím na kardiovaskulární nemoci a rovněž na úmrtí, způsobená jinými příčinami než kardiovaskulárními chorobami nebo rakovinou.

Uvedená zjištění byla ve shodě z jinými pracemi, kde se při sledování velkého počtu osob prokázala souvislost mezi vysokým příjmem LA v dietě a vysokou koncentrací LA v krvi se snížením rizika vzniku nemocí jako diabetes 2.typu či kardiovaskulární onemocnění, aniž by zvyšoval riziko rakoviny.

Vědci pak znovu analyzovali získaná fakta, tentokrát z hlediska koncentrace kyseliny arachidonové v krvi. Zjistili, obdobnou souvislost, i když méně výraznou. Domnívají se proto, že s nižším rizikem smrti souvisí rovněž vyšší koncentrace kyseliny arachidonové v krvi. A to bez ohledu na to, zda zkoumané osoby v okamžiku vstupu do studie trpěly rakovinou, diabetem či kardiovaskulárním onemocněním.

Zdroj: Virtanen JK et al. Serum n–6 polyunsaturated fatty acids and risk of death: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 107, Issue 3, 1 March 2018, Pages 427–435, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqx063

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené