Přeskočit na obsah

Mortalita s hydroxychlorochinem stejná jako bez něj

U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 v New Yorku nebyla léčba hydroxychlorochinem, azitromycinem ani jejich kombinací spojena se signifikantně nižší mírou mortality v nemocnici, než u pacientů bez této léčby. Retrospektivní studie založená na datech o 1438 pacientech byla publikovaná na JAMA Online.

Celková nemocniční úmrtnost byla 20 procent. Měřeno podle výsledků vyšetření dýchacího systému a krve, byli ve skupině léčených hydroxychlorochinem v kombinaci s azitromycinem pacienti se závažnějším klinickým průběhem COVID-19, než ve skupině pacientů bez těchto přípravků.

Podle Coxova modelu proporcionálních rizik nebyly žádné významné rozdíly v mortalitě pacientů léčených hydroxychlorochinem, azitromycinem či jejich kombinací v porovnání s pacienty bez této léčby. Poměr rizika ve srovnání s pacienty, kteří nedostávali sledované přípravky, byl u skupiny s hydroxychlorochinem i azitromycinem 1,35, u skupiny se samotným hydroxychlorochinem 1,08 a samotným azithromycinem 0,56.

Ze vzorku 7914 pacientů s COVID-19 přijatých do metropolitních nemocnic New Yorku mezi 15. a 28. březnem bylo náhodně vybráno 2362 pacientských záznamů. Do analýzy bylo zahrnuto 1438 z nich. Výsledky léčby byly posuzovány k 24. dubnu. Ze zkoumaného vzorku 51,1 % pacientů dostávalo hydroxychlorochin + azitromycin, 18,8 % pacientů dostávalo pouze hydroxychlorochin, 14,7 % pacientů dostávalo pouze azitromycin a 15, 4 % pacientů nedostávalo žádný z těchto přípravků.

Interpretace zjištění může být omezena designem studie. Limitací studie je, že nesledovala stav pacientů po propuštění z nemocnice.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené