Přeskočit na obsah

Může být COVID-19 uznaný jako nemoc z povolání u zdravotníků?

Při vytváření stanoviska výbor Společnosti pracovního lékařství vycházel z platných posudkových zásad. Upozorňuje, že není vyloučené, že se v dnešní mimořádné situaci rozhodne o jiných opatřeních. Základní podmínky pro uznání COVID-19 jako nemoci z povolání podle stanoviska jsou – propuknutí klinicky manifestní laboratorně potvrzené nemoci COVID-19 a - prokázání, že při výkonu povolání bylo prokázáno riziko nákazy. Nemoc z povolání tak může být uznána u nemocných, kteří prokazatelně přišli v inkubační době v zaměstnání do úzkého profesního kontaktu s jinou COVID-19 pozitivní osobou v době, kdy tato byla v inkubační době nebo nemocná. Pokud osoba (zdravotník) onemocněla klinicky manifestním onemocněním s laboratorně potvrzenou diagnózou COVID-19 a v inkubační době přišla prokazatelně v zaměstnání do úzkého profesního kontaktu s osobou (např. pacientem) s prokázanou pozitivitou na COVID-19 v inkubační době této osoby nebo v době manifestních projevů nemoci, pak jsou splněna kritéria pro nemoc z povolání.

Ministerstvo zdravotnictví se s tímto stanoviskem ztotožňuje. Upřesňovat se ale ještě bude postup, jak hygienickým či epidemiologickým šetřením prokázat, že na pracovišti bylo riziko nákazy.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nový NZIS a jeho role v hodnocení kvality

4. 7. 2022

Národní zdravotnický informační systém už přináší zajímavá data o kvalitě péče. Prostor pro zlepšení je ve vybudování toku informací zpátky k…

Fórum: Aplikace pro zdraví

29. 6. 2022

Mobilní zdravotní aplikace nelze považovat za plnohodnotnou náhradu klasické zdravotní péče, jsou ale užitečným doplňkem odborné péče. Za covidu…