Přeskočit na obsah

Může být COVID-19 uznaný jako nemoc z povolání u zdravotníků?

Při vytváření stanoviska výbor Společnosti pracovního lékařství vycházel z platných posudkových zásad. Upozorňuje, že není vyloučené, že se v dnešní mimořádné situaci rozhodne o jiných opatřeních. Základní podmínky pro uznání COVID-19 jako nemoci z povolání podle stanoviska jsou – propuknutí klinicky manifestní laboratorně potvrzené nemoci COVID-19 a - prokázání, že při výkonu povolání bylo prokázáno riziko nákazy. Nemoc z povolání tak může být uznána u nemocných, kteří prokazatelně přišli v inkubační době v zaměstnání do úzkého profesního kontaktu s jinou COVID-19 pozitivní osobou v době, kdy tato byla v inkubační době nebo nemocná. Pokud osoba (zdravotník) onemocněla klinicky manifestním onemocněním s laboratorně potvrzenou diagnózou COVID-19 a v inkubační době přišla prokazatelně v zaměstnání do úzkého profesního kontaktu s osobou (např. pacientem) s prokázanou pozitivitou na COVID-19 v inkubační době této osoby nebo v době manifestních projevů nemoci, pak jsou splněna kritéria pro nemoc z povolání.

Ministerstvo zdravotnictví se s tímto stanoviskem ztotožňuje. Upřesňovat se ale ještě bude postup, jak hygienickým či epidemiologickým šetřením prokázat, že na pracovišti bylo riziko nákazy.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…