Přeskočit na obsah

Můžeme předpovědět, kdo bude na nemocničním pokoji s COVID‑19 více úzkostný a depresivní?

Hospitalizovaní pacienti s COVID‑19 jsou ve vysokém riziku pro úzkost a depresi. Většina studií o duševním zdraví během pandemie však zahrnula širokou veřejnost, zdravotníky a studenty. Autoři se soustředili na výzkum hladin úzkosti a deprese, frekvence a prediktory u pacientů hospitalizovaných s COVID‑19.

V této zkřížené průřezové výzkumné studii byly vyšetřeny sociodemografické a klinické charakteristiky 281 pacientů s potvrzeným COVID‑19. Pacienti podstoupili celkové psychiatrické posouzení a prostřednictvím telefonního pohovoru byla realizována škála HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).

Průměrný věk účastníků studie byl kolem 55 let. Sto čtyřicet tři (50,9 %) pacientů byli muži a 138 (49 %) pacientů byly ženy. Osmdesát osm (34,9 %) pacientů mělo významné hladiny úzkosti a 118 (42 %) mělo významné hladiny deprese. Ženské pohlaví, zůstat sám/sama v nemocničním pokoji, začátky pobytu v nemocnici a jakékoliv celoživotní psychické poruchy byly spojeny s příznaky úzkosti. Věk přes 50 let, zůstat sám/sama v nemocničním pokoji a užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) týden před přijetím k hospitalizaci byly spojeny s příznaky deprese. Hladiny úzkosti a deprese byly nižší, když rodinní příslušníci, kteří byli pozitivní na COVID‑19, zůstali na stejném nemocničním pokoji během léčby.

Závěr: Ženy, pacienti ve věku nad 50 let, pacienti, kteří užívali NSAIDs před přijetím do nemocnice a ti s celoživotními psychickými poruchami mohou být v riziku pro úzkost a depresi na nemocničním pokoji s COVID‑19. Povolení rodinným příslušníkům s COVID‑19 zůstat na stejném nemocničním pokoji může být spojeno s nižšími hladinami úzkosti a deprese.


Zdroj: Sahan E, Ünal SM, Kirpinar I. Can we predict who will be more anxious and depressed in the COVID‑19 ward? J Psychosom Res. 2021 Jan;140:110302. doi: 10.1016/j.jpsychores. 2020.110302. Epub 2020 Nov 24.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené