Přeskočit na obsah

Mýty a pověry o kreditech - akce pro nelékaře

Cílová skupina: všeobecná sestra, nutriční terapeut, porodní asistentka, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, zdravotně-sociální pracovník

Počet kreditů: 3 (podle vyhlášky 321/2008 Sb.)

Cíl aneb proč se mám akce zúčastnit?

V souvislosti s celoživotním vzděláváním nelékařských zdravotnických pracovníků koluje mezi zdravotníky stále vysoké množství různých mýtů a polopravd. Na akci se naučíte používat kritické myšlení při přebírání informací. Budeme řešit aktuální dotazy a problémy z vaší praxe. Partnerem této akce jsou webové stránky Medical Tribune - www.tribune.cz, které zprostředkovávají právní poradenství v této oblasti.

Náplň akce

Účastníci akce budou seznámeni s nejrůznějším zdroji validních informací a naučí se informace ověřovat. Mezi probírané body budou patřit stěžejní legislativní normy pro NelZP, získávání souhlasných stanovisek, náležitosti potvrzení o účasti a žádosti o vydání osvědčení k výkonu nel. zdravotnického povolání bez odborného dohledu a rozdíly mezi vzdělávacími aktivitami (např. odborný kurz versus inovační kurz) a počty kreditů.

Výukové metody

Teorie a vysvětlení, skupinová práce, nácviky a simulace praktických problémů. Akce probíhá interaktivní zábavnou formou s maximálním zapojením účastníků. Délka trvání odborné části je 4 vyučovací hodiny, během programu je přestávka 2x15 minut.

Čas a místo konání:

středa 25.11. 2009 14:00-18:30

Filipova 2013, Praha 4
Integrační centrum

Účastnický poplatek

180,- Kč 150,- Kč pro klienty a členy Ošetřovatelství.info způsob platby zvolte v přihlášce ® platba na účet 1932809349/0800, VS prvních 6 čísel z vašeho rodného čísla (poplatek musí být připsán na účtu do 20. 11. 2009, doklad o zaplacení si přineste s sebou na akci)

- platba na fakturu – pokud bude platit váš zaměstnavatel

- v hotovosti na místě konání (pouze pro klienty s minimálně 10 razítky na studijní kartě) 

- zdarma (pro naše klienty, kteří právě dosáhli počtu 10, 20, 30 razítek na studijní kartě a tuto akci si vyberou jako bonusovou)

Kontakt: Lenka Šnajdrová

mobil: 774 709 194

e-mail: snajdrova@zdravotni.cz

www.nelzp.cz

 

 

Zdroj: www.osterovatelstvi.info

Sdílejte článek

Doporučené