Přeskočit na obsah

N-acetylcystein a jeho vliv na konzumaci alkoholu

N-acetylcystein se jeví jako slibný přípravek v léčbě závislosti na návykových látkách, ovšem jeho přínosy v léčbě abúzu alkoholu nebyly dosud dostatečně vyhodnoceny.

N-acetylcystein versus placebo

Americká analýza porovnává vliv N-acetylcysteinu (NAC) a placeba na konzumaci alkoholu u jedinců zneužívajících konopí, kteří se zapojili do 12týdenní multicentrické studie. Celkem 277 subjektů ve věku 18–50 let bylo rozděleno do dvou skupin, kterým byl podáván N-acetylcystein v dávce 1 200 mg dvakrát denně, nebo placebo. Pacienti si vedli záznamy o množství vypitých alkoholických nápojů týdně i počtu dní, kdy alkohol konzumovali.

Výsledky

U pacientů užívajících N-acetylcystein byla v porovnání se skupinou s placebem zaznamenána větší míra abstinence mezi jednotlivými kontrolami [OR  =  1,37; 95% CI  =  1,06–1,78; p  =  0,019], nižší počet alkoholických nápojů týdně [RR  =  0,67; 95% CI  =  0,48–0.99; p  =  0,045] a méně dnů, v nichž pili alkohol [RR  =  0,69; 95% CI  =  0,51-0,92; p  =  0,014]. Změny v množství užívaného konopí nekorelovaly s žádnými proměnnými souvisejícími s konzumací alkoholu.

Závěr

Poznatky z této analýzy naznačují, že podávání N-acetylcysteinu by mohlo být účinnou metodou, jak omezit konzumaci alkoholu přibližně o 30 % u osob s abúzem konopí. Další studie zaměřené na sledování souvislostí mezi NAC a abúzem alkoholu by mohly přispět k přesnějšímu porozumění účinků této látky.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618300267

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…