Přeskočit na obsah

Na BOD se prezentoval program výcviku signálních zvířat

Patří mezi psy, kteří jsou cvičeni pro detekci těkavých organických sloučenin uvolňovaných z nádorových buněk. Řada studií prokázala, že takto připravená zvířata mohou dosahovat překvapivě vysoké senzitivity i specificity. Boolomo se svým psovodem svou práci předvedl při rozpoznávání séra pacienta s potvrzenou přítomností protilátek proti bakterii Helicobacter pylori. V postupně ředěných vzorcích postupoval s naprostou jistotou a podobně si podle členů svého týmu počíná i při rozpoznávání vzorků od nemocných s nádorem. Výcvikem psů pro tyto účely se zabývá České centrum signálních zvířat. Zatím se zaměřuje především rozpoznání karcinomu plic a ovariálního karcinomu. Rozvoj programu brzdí nedostatek vzorků od onkologicky nemocných před léčbou, zejména jsou zapotřebí vzorky od pacientek s karcinomem vaječníků. Více informací na www.signalnizvirata.cz.


Boolomo Dingo’s Creek je tříletý chovný australský honácký pes, který se do práce v Českém centru signálních zvířat zapojil v září 2018

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené