Přeskočit na obsah

Na kongres jedině virtuálně

Preventivní opatření proti šíření koronavirové epidemie zasáhla i odborné medicínské kongresy. Ještě na začátku března panovalo napětí, zda se kongres plánovaný na jaro uskuteční, nebo ne. V tom je již jasno, nekoná se nic. Řeší se jen otázka, zda je setkání zrušeno bez náhrady anebo odloženo. Další variantou se zatím nepříliš zřetelnými obrysy je přechod do virtuální formy – ten ohlásili například organizátoři výročního zasedání American College of Cardiology, který měl být na konci března v Chicagu. Nejasný je zatím osud asi největší medicínské akce vůbec – kongresu Americké společnosti klinické onkologie, plánované rovněž do Chicaga na přelom května a června. I zde už ale pořadatelé hovoří o tom, že přechod na on-line formu je reálný.

Například tradiční Brněnské onkologické dny se z jarního termínu přesouvají na podzim. Jejich organizátoři říkají: „Onkologičtí pacienti s aktivním onemocněním a/nebo probíhající léčbou patří mezi rizikové skupiny. Je tedy naší povinností takovéto preventivní opatření přijmout!“

Diabetologický kongres v Luhačovicích nebude na začátku dubna, ale 21. až 24. října.

Největší tuzemskou medicínskou akcí je již po řadu let kongres České kardiologické společnosti. Jeho odložení pořadatelé ohlásili tuto středu. Nový termín závisí i na jednání s brněnským Výstavištěm, které má na podzim již omezenou kapacitu.

Příkladem rychlého přechodu na elektronickou komunikaci jsou webináře Společnosti všeobecného lékařství na www.praktickylekar.online

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené