Přeskočit na obsah

Naděje pro těžké astmatiky spočívá v léčivém přípravku na atopický ekzém

Spojitosti mezi atopickým ekzémem či atopickou dermatitidou a astmatem je na poli medicíny a výzkumu věnována značná pozornost. V minulosti bylo potvrzeno, že děti, jejichž rodiče trpí astmatem, mají sklony k rozvoji atopického ekzému. U mnoha z těch, kterým byl ekzém diagnostikován, se k tomuto onemocnění později přidá i astma. Nejnovější poznatky uvádějí, že léky určené k léčbě ekzému by mohly být účinné i při léčbě astmatu.

Dupilumab předmětem dvou studií

Dupilumab je plně humánní monoklonální protilátka určená k blokování receptorů pro IL-4 a IL-13 a je indikována k léčbě středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Dvě studie publikované v květnu 2018 v časopise The New England Journal of Medicine dokazují, že dupilumab je účinný také při zmírňování symptomů astmatu a usnadňuje pacientům dýchání.

První ze studií vedená lékaři z Washingtonské univerzity zahrnovala 1902 subjektů starších 12 let se středně těžkým až těžkým astmatem. Zúčastnění pacienti užívali tři různé léčivé přípravky určené k inhalačnímu podání. Během dvojitě zaslepené randomizované studie k těmto přípravkům přibyl dupilumab, nebo placebo. Jedna skupina pacientů užívala po dobu 12 měsíců dupilumab subkutánně v dávce 200 mg, nebo 300 mg každé dva týdny, druhá skupina užívala placebo. Hlavním cílem studie bylo hodnocení projevů astmatu a změny ve ventilačním parametru FEV1.

Pacienti, kteří užívali dupilumab, vykazovali méně symptomů astmatu než kontrolní skupina s placebem. Dosahovali také lepších výsledků v plicních funkčních testech – konkrétně o 130 ml až 240 ml. Mezi pacienty užívajícími 200 mg, nebo 300 mg dupilumabu, nebyly významné rozdíly. Astmatici léčení dupilumabem nemuseli po dobu trvání studie vyhledat pohotovostní lékařskou službu kvůli astmatu tak často, jako pacienti z kontrolní skupiny s placebem (3,5 % versus 6,5 % pacientů).

Méně glukokortikoidů i zlepšení ventilačních parametrů

Druhá studie proběhla v Německu na univerzitě v Kielu. Účastnilo se jí 210 pacientů s těžkým astmatem, kteří užívali jak léčiva v inhalační formě, tak perorální glukokortikoidy. Po dobu 24 týdnů trvání studie byl k jejich medikaci přidán dupilumab v dávce 300 mg, nebo placebo. Cílem studie bylo vyhodnotit procentuální snížení dávky glukokortikoidů po 24 týdnech terapie. Autoři studie si dále dali za cíl stanovit počet pacientů, kteří budou mít na konci sledovaného období minimálně o 50 % nižší dávku glukokortikoidů, a stanovit počet astmatiků, u nichž dojde ke snížení dávky glukokortikoidů o méně než 5 mg denně. Při hodnocení se lékaři zaměřili také na hodnocení ventilačního parametru FEV1.

Ke změně dávkování glukokortikoidů došlo u 70 % pacientů užívajících dupilumab, ve skupině s placebem se jednalo o 42 % pacientů. U části astmatiků ze skupiny léčené dupilumabem došlo k úplnému vysazení glukokortikoidů a více než tři čtvrtiny mohly užívat poloviční dávky glukokortikoidů. V kontrolní skupině došlo k redukci dávky kortikoidů v tomto rozsahu u poloviny pacientů. Míra zhoršení projevů astmatu při léčbě dupilumabem byla o 59 % nižší než u pacientů užívajících placebo, příznivější byly také hodnoty FEV1.

Závěr

Pro pacienty, kterým léčivé přípravky určené k léčbě astmatu nepřinášejí úlevu od symptomů onemocnění, představuje dupilumab účinný způsob zmírnění závažných symptomů astmatu. Umožňuje jim lépe dýchat a mohou díky němu také snížit dávky kortikoidů, jejichž užívání je mnohdy spojeno s řadou nežádoucích účinků. Autoři studií považují potenciál dupilumabu za přínos pro pacienty se závažným astmatem, u nichž se nedaří dosáhnout zlepšení stavu jinými léčivými přípravky.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321890.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené