Přeskočit na obsah

Nalezen mechanismus, který řídí růst nádorových buněk u melanomu a rakoviny jater

Vědci z německého Institutu biochemie na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg společně odhalili mechanismus používaný k řízení růstu nádorových buněk obou uvedených onemocnění. Jejich práce získala i prestižní cenu Deutsche Leberstiftung.

Jedním z mála spojovacích článků mezi oběma nádory je terapie, která je u melanomu i HCC velmi podobná. Používají se léčiva, která cílí na stejné signální dráhy, čímž inhibují růst a dělení nádorových buněk. V prvních týdnech jsou velmi účinná, avšak po několika měsících si na ně nádory téměř vždy vybudují rezistenci. Principy růstu i vzniku rezistence však byly nyní odhaleny.

Ztráta kontroly

Němečtí vědci sestavili všestranný tým odborníků, kterému se podařilo zjistit, že buňky melanomu i HCC ve zvýšené míře produkují protein KRAS. Jeho produkce je ještě posilněna během léčby a buňky se na něm stávají závislými. Proces je umožněn nedostatkem maličkých forem RNA, tzv. microRNA molekul. Tato specifická microRNA za běžných okolností drží KRAS protein, který je zodpovědný za intenzivní růst a rezistenci nádorových buněk, na nízkých koncentracích. Ve zdravých buňkách slouží microRNA i jako stop signál a integrovaný bezpečnostní vypínač. U obou typů sledovaných nádorů byly však koncentrace této microRNA výrazně sníženy, či dokonce zcela chyběla. To vedlo k overexpresi genu pro KRAS protein, jinými slovy k nekontrolovanému růstu a rezistenci k léčbě.

Nové terapeutické možnosti

Objev otevírá cesty k novým přístupům k léčbě. Pomocí genového inženýrství lze ztracenou microRNA vrátit zpátky do buněk, takže KRAS protein se přirozeně vrátí pod kontrolu. Jinou cestou je vypnutí genu pro KRAS v buňkách, což by také mohlo znamenat přelom v boji s rezistencí k léčbě. Třetí variantou je přímá inhibice KRAS. Inhibitory by se používaly samotné nebo jako doplněk současné léčby.

Autoři zažádali o patentovou ochranu svého objevu a v navazujícím výzkumu chtějí najít efektivní způsob využití nových poznatků k inhibici růstu nádoru a omezení jeho rezistence.

Zdroj: James Ives pro News Medical, dostupné na https://www.news-medical.net/news/20180829/Researchers-discover-mechanism-that-steers-growth-of-cancer-cells-in-melanoma-and-liver-cancer.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…