Přeskočit na obsah

Nanoknife se uplatňuje i v urologii

Na urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) byla minulý měsíc provedena další z řady specializovaných operací zhoubných nádorů pomocí přístroje nanoknife. Úspěšně byla operována pacientka s nádorovým postižením obou ledvin.

Jednalo se o pacientku, ročník 1958, která měla před devíti lety provedenou hysterektomii a adnexektomii pro karcinom děložního čípku a adjuvantní radioterapii. Po letech od léčby prokázalo kontrolní CT ložiska v obou ledvinách, vpravo kolem 5 cm, vlevo o něco menší, ale mezorenálně lokalizované (tedy nepříznivé pro ev. záchovný resekční výkon na ledvině). Dle CT se nedalo jednoznačně říci, zda se jedná o metastázu karcinomu čípku nebo primární nádor ledviny s metastázou do ledviny kontralaterální (a tedy duplicitu).

Jednou z možností by za normálních okolností byla indikace pacientky (v rámci onkologické radikality) k oboustranné nefrektomii, neboť nádory se nacházely v blízkosti přívodných a odvodných cév ledvin. Znamenalo by to ovšem nutnost hemodialýzy s výraznou restrikcí tekutin a velmi nejistou perspektivu získání náhradního orgánu (nádorové onemocnění, stp. operaci v pánvi). Omezení kvality života by bylo značné.

Další alternativou by byla pouze symptomatická a paliativní léčba. „Rozhodli jsme se tedy pro provedení nefrektomie na jedné straně a ze stejného přístupu jsme vypreparovali druhostrannou ledvinu s mezorenálně uloženým tumorem. U té jsme poté provedli peroperační sono 10MHz sondou a ozřejmili velikost a rozsah tumoru a vztah k cévám a dutému systému. Tumorózní ložisko jsme následně ošetřili metodou tzv. ireversibilní elektroporatizace za pomoci nanoknife,“ vysvětluje MUDr. Zdeněk Otava z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Dodává, že se pacientka několik dní po operaci cítí dobře, má dobrou spontánní diurézu a z JIP byla přeložena na standardní oddělení.

„Prognóza nemocné stran vývoje renálních funkcí se zdá příznivá, pacientka pravděpodobně nebude potřebovat dialýzu. Onkologická radikalita bude prověřena zobrazovacími metodami s odstupem času. Nemáme informaci o tom, že by se obdobný výkon kdekoli na světě provedl,“ doplňuje MUDr. Otava.

Výhody, které použití ireversibilní elektroporatizace přináší, měly pro pacientku zásadní význam. Na rozdíl od jiných podobných metod není okolí ložiska v případě použití nanoknife postiženo tepelnou energií, která by mohla nadměrně poškodit okolní tkáně, zejména cévy. Principem metody je užití elektrické energie o vysokém napětí (3 000 V) v krátkých pulsech (desítky až sto mikrosekund), což vede k likvidaci buněčných membrán. Elektrické pole je v tkáni vytvořeno pomocí elektrod zavedených do tkáně.

Nádorové buňky poté podléhají buněčné smrti a rozpadu. Díky tomu je možné v některých případech odstranit i nádory v blízkosti cév vyživujících orgán s nádorovým ložiskem, a zachovat tak jeho funkci, což nebylo dosud známými metodami možné. „Lze ještě doplnit, že nanoknife jsme již u našich urologických pacientů v nedávné minulosti využili díky doc. Janíkovi, přednostovi Radiologické kliniky FNKV, u jiné naší pacientky s tumorem solitární ledviny, výkon byl tehdy prováděn jím pod kontrolou CT a proběhl bez komplikací,“ uzavírá MUDr. Otava.

autor: ton

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Máme se bát chřipky?

29. 11. 2021

Máme se bát chřipky? Pod tímto názvem se 22. listopadu 2021 konal seminář organizovaný Medical Tribune v pražském ILF. Tématy byly onemocnění…