Přeskočit na obsah

Nápor na nemocnice nepřestane sílit do 15. ledna

V nemocnicích v České republice bylo k 7. lednu hospitalizováno 7159 pacientů s COVID-19, z toho 1109 v těžkém stavu a na umělé plicní ventilaci nebo ECMO. V době vrcholící podzimní vlny bylo 4. listopadu v nemocnicích zatím rekordních 8166 pacientů s koronavirem, v těžkém stavu v nemocnicích zatím maximálně leželo 1204 pacientů s koronavirem.

 

Lednová vlna v nemocnicích překonává listopadovou

I nejoptimističtější vyhlídky na příští týden znamenají překonání dosavadních maximálních čísel. Ústav zdravotnických informací a statistiky vzhledem k počtu nakažených z rizikových skupin očekává, že listopadový vrchol náporu koronavirových pacientů bude v příštím týdnu v nemocnicích překonán. „Nevyhnutelně se dotkneme hranice 8000 hospitalizovaných pacientů, ale s velkou pravděpodobností 9500. Rizikovější scénář nás nutí se připravit na variantu, že bude v jednom dni na lůžkách 12 tisíc pacientů s COVID-19,“ uvedl ředitel ÚZIS prof. Ladislav Dušek na pravidelném brífinku ministerstva zdravotnictví k vývoji epidemie. Intenzivní péči může už 10. ledna potřebovat 1400 pacientů a k 15. lednu 1800 pacientů. Kromě zmíněných Dušek uvádí i dva ještě rizikovější scénáře.

Navíc je situace v nemocnicích zatížená tím, kolik v nich stále leží pacientů po prodělaném COVID-19 z podzimní vlny. Podle přehledu kapacit lůžkové péče v ČR bylo 4. listopadu pacienty s covidem i bez něj dohromady obsazeno 3022 lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO, o 44 méně než 7. ledna. Standardních lůžek s kyslíkovou podporou bylo 4. listopadu celkem obsazeno 15354, o 489 méně než 7. ledna.

„Pacienti, kteří byli přijati do nemocnice s diagnózou COVID-19, jsou sice po 21 dnech hygieniky vyřazeni z databáze covid pozitivních a jsou neinfekční, ale podstatná část těžkých pacientů v nemocnici nadále zůstává a vyžaduje péči,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví prof. Vladimír Černý. „Je to velký podíl pacientů,“ dodává.

Situaci zhoršuje rostoucí počet nakažených zdravotníků. K 6. 1. bylo podle dat z ISIN evidováno 1286 lékařů pozitivních na nový koronavirus, jen o 350 méně než v dosud nevyšším vrcholu této křivky. Celkově bylo k 6. lednu nakaženo bezmála sedm tisíc zdravotníků.

 

Na hranici kapacit

Že se kapacita nemocniční péče blíží ke svému limitu potvrzují nejen data, ale i vyjádření krajských koordinátorů intenzivní péče. Jak uvedl náměstek ministra zdravotnictví prof. Vladimír Černý, 7. ledna odpovědělo na otázku, zda v jejich kraji existuje možnost navýšení kapacity lůžek, většina koordinátorů „Ano, ale již jen omezeně“. Někteří už hlásí, že takovou možnost už nevidí, že jsou na hranici možností. V celé republice podle výpovědí koordinátorů chybí personál.

„Akutní péče je nadále zajištěna, ale kapacita lůžek se blíží svému limitu. Možnosti navýšení jsou velmi omezené. Budeme pevně doufat, že se počet pacientů zastaví, abychom nešli v celé republice za hranice systému,“ uvedl prof. Černý.

Možnosti navýšení počtu personálu jsou téměř vyčerpané, jak popsal prof. Černý. Pracovníci, kteří mohli být přesunuti z jiných oddělení, už přesunuti byli. Pracovní karanténa se uplatňuje. Výpomoc armády v nemocnicích je již využita v plné možné kapacitě. V některých regionech běží i výpomoc studentů. V jednání je ještě možnost výpomoci Českého červeného kříže, ale počty dobrovolníků, kteří se mohou takto zapojit, nebudou příliš vysoké.

Připravená kapacita polních nemocnic v Praze Letňanech a na brněnském výstavišti zatím aktivována nebude, protože pro tato lůžka není možné zajistit dostatek personálu. Armáda může personálně zajistit v Letňanech 50 lůžek z 500.

Více než kdy dřív se tedy uplatňuje také centrální dispečink lůžkové péče. Na ten se mohou obrátit zmocnění pracovníci nemocnic v případě, že potřebují umístit pacienta do jiné nemocnice, která ještě nemá vyčerpanou kapacitu.

Nejvyšší počet pacientů s COVID-19 je aktuálně v Moravskoslezském kraji (1193), kde je zároveň vysoký počet nakažených zdravotníků. Dále v Jihomoravském kraji (931) a v Praze (798).

 

Jak dlouho to potrvá?

V posledních dnech přichází denně do nemocnic 650 lidí s novým koronavirem. Je zcela nepochybné, že v příštích dnech počet pacientů, kteří jsou denně hospitalizovaní s COVID-19, bude ještě růst. Je to zřejmé už jen z čísel zjištěných pozitivních případů onemocnění v poslední dnech. Počet nově nakažených seniorů ve věku 65 let a více strmě roste a 5. ledna se vyšplhal nad tři tisíce. „Odpovídá to časově období Vánoc, kdy mohla proběhnout nákaza,“ poznamenal profesor Dušek. Připomněl také, že u lidí této věkové kategorie vede statisticky nákaza virem SARS-CoV2 ve 30 procentech případů k hospitalizaci.

Naděje se upírají k tomu, že se začnou projevovat protiepidemická opatření přijatá k 27. prosinci. To byl vyhlášen nejvyšší pátý stupeň systému PES a vláda zakázala provoz většiny obchodů kromě prodeje základní potřeb. Omezila také možnost shromažďování na veřejných místech ze šesti osob na dvě. Od 4. ledna se pak do škol vrátili po vánočních prázdninách děti v prvních a druhých třídách základních škol.

„Po 26. prosinci byla přijata silná restriktivní opatření, která by měla omezit kontakty. Pokud budou dodržována, zcela jistě zaberou,“ uvedl Dušek. ÚZIS má různé scénáře dalšího vývoje, ve kterých pracuje s různou měrou dodržování opatření. S napětím čeká na to, podle kterého z nich se budou čísla vyvíjet. „Rozhodne pondělí úterý příští týden,“ říká ředitel Dušek. Dobrá zpráva bude, když po 10. lednu bude klesat počet nových případů a v testech bude znatelně klesat podíl pozitivních záchytů.

Nemocnice mezitím dál omezují neakutní péči, omezují kromě plánovaných operačních zákroků i ambulantní služby. Oznámily to mimo jiné Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně nebo Oblastní nemocnice Trutnov. „Budeme muset omezit veškerou neakutní zdravotní péči včetně ambulantní, a budeme koncentrovat všechny naše dostupné síly a prostředky na zvládnutí akutních zdravotních potřeb pacientů, včetně dalšího navýšení covidových lůžek formou vytvoření třetího covidového oddělení. Tato opatření budou mít bohužel reálný dopad na dostupnost zdravotní péče i pro „necovidové“ pacienty,“ oznámil Ing. Miroslav Procházka, předseda správní rady ON Trutnov.

Podle ministerstva je akutní péče nadále zajištěna. „Odkládá se odkladná péče, nikoli ta, která je potřeba,“ ujistil veřejnost ministr zdravotnictví Jan Blatný.

 

Nemocnice s více než 150 pacienty s COVID-19 k 7. lednu 2021
Fakultní nemocnice Brno (219)
Fakultní nemocnice Ostrava (216)
Fakultní nemocnice Plzeň (173)
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (169)
Fakultní nemocnice Hradec Králové (168)
Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem. (156)
Fakultní nemocnice na Bulovce (155)
Nemocnice České Budějovice, a.s. (154)
MZČR

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené