Přeskočit na obsah

Natriuretické peptidy v diagnostice srdečního selhání

Mnoho pacientů se srdečním selháním nevykazuje žádné symptomy, obzvlášť v počátečních fázích onemocnění. Symptomy mohou být nejednoznačné a nepřesná diagnóza srdečního selhání může negativně ovlivnit prognózu.

Rozpoznání a stanovení závažnosti srdečního selhání může být komplikované, proto se v současné době věnuje značná pozornost pokročilým možnostem diagnostiky. Ty směřují ke klinickému rozhodování na základě výsledků laboratorních testů, které zahrnují stanovení koncentrace natriuretických peptidů – rychlou a spolehlivou metodu, která by měla být nedílnou součástí diagnostiky srdečního selhání.

Pro anglicky hovořící lékaře jsou k dispozici edukační webináře, které se zaměřují na úskalí diagnostiky srdečního selhání, roli natriuretických peptidů u této diagnózy či strategie laboratorních vyšetření a interpretaci jejich výsledků.

Zdroj: https://www.news-medical.net/webinar/Clinical-Use-of-Natriuretic-Peptide

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené