Přeskočit na obsah

Návrat k běžnému provozu je na dohled

Obnovení celého spektra péče poskytované běžně v nemocnicích je podle prof. Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky, otázka dnů. Uvedl to na zasedání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. dubna.

ÚZIS používá vylepšený model vývoje epidemie COVID-19, který započítává efekt vakcinace proti COVID-19. Ten ukazuje ve scénáři pozvolného opatrného uvolňování opatření, že by počty lidí s aktivním onemocněním COVID-19 na lůžkách v nemocnicích měly dál klesat. „Dlouhodobá simulace počtu hospitalizací v nemocnicích předpokládá že budeme velmi rychle směřovat k méně než dvěma tisícům hospitalizovaných na lůžku v jeden den. To je poměrně velmi dobrá zpráva. Vývoj v dalších týdnech ještě zrychlí, protože předpokládám, že i vakcinace zrychlí,“ uvedl prof. Dušek.

Na jednotkách intenzivní péče je zatím stále 700 pacientů s COVID-19, což je vysoké číslo, upozornil Dušek. „Je potřeba to snížit ještě na jednu polovinu. Mělo by se tak stát v půli května. Nevyhnutelně to k tomu směřuje. Jediný region, který spíše osciluje ve vysokých číslech počtu pacientů na JIP, je Zlínský kraj. Všechny ostatní klesají,“ uvedl prof. Dušek.

Moment, kdy bude možné plošně obnovit odkládané zdravotní služby, je podle něj na dohled. „Jak to spadne ještě o zhruba 40 procent níž, a to bude v řádu dnů, bude možné obnovit celé spektrum péče v nemocnicích. To považuji za velmi důležitou věc,“ podotkl Dušek

Počet pacientů s COVID-19, kteří míří do nemocnic, už celorepublikově klesl pod 150 denně. „Nemocnicím se díky vakcinaci velmi výrazně uleví,“ modeluje prof. Dušek.

Reprodukční číslo epidemie se drží celorepublikově pod 0,9, jen 25 okresů vykazuje R větší nebo rovno 0,95. Průměrný záchyt pozitivních případů byl v týdnu od 20. dubna o dvacet procent menší než v předchozím. Hodnocení po okresech bude mít podle Duška s klesající celkovou incidencí rostoucí význam, stejně tak bude podle něj vhodné cílit testové kapacity a práci hygieniků.

Signálem pokračujícího dobrého vývoje je také klesající pozitivita testů, a to i těch z epidemiologické indikace, mezi kterými je 5,3 procenta pozitivních (za posledních sedm dní k 26. dubnu). Výjimkou je Zlínský kraj a Jihomoravský kraj, kde relativní pozitivita testů diagnostické a epidemiologické indikace neklesá.

Dobrou zprávou je také dynamický pokles případů v seniorní populaci. Čtrnáctidenní incidence COVID-19 u populace ve věku 65 + klesla pod 300, což bylo naposledy 9. října 2020. Proti odhadům, které nepočítaly s vakcinací, klesá celkový počet nových případů rychleji.

 

Počty hospitalizací COVID-19 duben 2021

 

Další vlnu epidemie ještě můžeme stihnout

Ačkoli je aktuální trend pozitivní, virus SARS-CoV-2 ještě může v populaci významně zasáhnout, pokud k tomu dostane prostor. „Každý den dostávám otázku, jestli je už populace imunizovaná, nebo jestli se ještě může nákaza projevit. Ve shodě s významnými vědeckými domy v Evropě, mimo jiné v Německu či v Rakousku, které jsou stále velmi ostražité, odpovídám, že data ukazují, že je populace stále senzitivní a nákaza se může probudit,“ je přesvědčený prof. Dušek.

Odhaduje to orientačně z modelu, který počítá počet očkovaných lidí, počet těch, kteří nákazu prodělali a nejsou očkovaní, a ty odečítá z populace lidí, kteří se mohou nakazit. Počet lidí s postinfekční imunitou odhaduje podle počtu prokázaných nákaz. Přesnější data o tom, kolik lidí v Česku má proti COVID-19 imunitu, nemáme. „Vyšlo nám, že tu mámě pořád 40 procent dospělé populace, která může nákazu dostat a otočit vývoj epidemie nahoru. Vakcinace to samozřejmě bude v příštích týdnech tlačit dolů. Stále existuje určitá pravděpodobnost budoucí nákazy,“ uvádí ředitel Dušek. „Potřebujeme sentinelové prospektivní sledování imunizace populace, abychom měli obrázek, jak je populace senzitivní,“ dodává.

 

Postupný návrat k běžnému provozu

Fakultní nemocnice Plzeň obnovuje plánované operace postupně a do běžného provozu by se mohla dostat možná ještě před letními prázdninami. „Od března 2020 do dubna 2021 jsme neprovedli více než 3300 operačních zákroků. Postupně nastupuje plánovaná operativa malých výkonů, abychom vyhověli více nemocným,“ řekl 28. dubna ČTK ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Na plné obnovení chirurgie zatím nemá dost anesteziologů, kteří se ještě věnují pacientům na jednotkách intenzivní péče. Aktuálně plzeňská fakultní nemocnice ruší dočasný urgentní příjem v ambulantním provozu interního oddělení. „V těchto prostorách byli dlouhé období naši zdravotníci prvními odborníky, kteří přicházeli do styku s pacienty s covid onemocněním. V době největšího náporu stály před branou pracoviště sanitky s covidovými pacienty a čekaly, až kapacita umožní přijetí dalšího pacienta k vyšetření. Byly to děsivé doby a doufám, že se již nevrátí,“ řekl Šimánek.

Počet hospitalizovaných s COVID-19 den ze dne klesá v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici. „Postupně se obnovuje provoz ortopedie a rehabilitačního oddělení. Tato oddělení již prošla potřebnou epidemiologicko-hygienickou obnovou tak, aby mohla fungovat svému původnímu účelu,“ řekla ČTK mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Předpokládá, že 9. května nemocnici opustí vojáci, kteří tu pomáhali řadu týdnů.

V nemocnicích v Novém Městě na Moravě a Třebíč ještě 29. dubna na návrat k neakutní péči kapacity neměli. „V Novém Městě na Moravě je stále intenzivní péče zaplněná z 86 procent, plná je umělá plicní ventilace, takže tam jsou ta lůžka pořád plná. Přes docela výrazně klesající počet lidí na standardních lůžkách v třebíčské nemocnici se nám tam zaplnila intenzivní péče. Měli hodně příjmů o víkendu a po víkendu a jsme tam také na 85 procentech zaplněnosti intenzivní péče,“ řekl ČTK náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Rozsah poskytované nemocniční péče je v některých regionech omezený už přes rok. Centrální nařízení o omezení plánovaných operací platilo ve třech obdobích, poprvé od března do dubna 2020, dále od října do listopadu 2020 a zatím naposledy od 30. prosince 2020 do 7. dubna. Od 7. dubna platí opatření ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje omezovat plánované operace podle konkrétní regionální epidemické situace a predikcí.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené