Přeskočit na obsah

Nedostatek fyzické aktivity se podílí na rychlém rozvoji diabetu u seniorů

Fyzická aktivita je s přibývajícím věkem stále důležitější a má na organismus osob vyššího věku výrazně pozitivní dopady. Aerobní i silové aktivity zlepšují psychiku, výkonnost a mozkové funkce. Pasivní a sedavý životní styl naopak zvyšuje riziko onemocnění, jako jsou diabetes mellitus či demence, a celkově zrychluje proces stárnutí.

Popis a cíl studie

Odborníci z katedry kineziologie McMasterovy univerzity v kanadském Ontariu hodnotili dopady dvoutýdenní pasivity u osob se zvýšeným rizikem diabetu. Výsledky své studie zveřejnili v periodiku The Journals of Gerontology. Do studie bylo zapojeno 22 obézních osob mezi 60 a 85 lety, kterým byl diagnostikován prediabetes. Všichni byli instruováni, aby na dva týdny omezili každodenní pohyb na méně než 1 000 kroků, což odpovídá situaci, kdy člověk tráví veškerý čas v domácím prostředí. Kanadští odborníci během těchto 14 dní monitorovali fyzickou aktivitu pomocí krokoměru a dalších pomůcek a pravidelně kontrolovali koncentraci krevního cukru. Pozornost věnovali také syntéze svalových bílkovin v rámci hodnocení stavu svalové hmoty. Cílem studie bylo zjistit rychlost přechodu z fáze prediabetu do diabetu.

Výsledky studie

Již po několika dnech autoři studie pozorovali známky typické pro diabetes, například inzulinovou rezistenci. Dále byla pozorována nižší míra syntézy svalových bílkovin. Další dva týdny zotavování, tedy návrat k běžnému aktivnímu stylu života, které následovaly bezprostředně po období pasivity, nebyly dostačující k úpravě stavu a návratu sledovaných hodnot do původních mezí. Autoři studie předpokládali, že během sledovaného období dojde k rozvoji diabetu, ale neočekávali, že posléze nedojde během dvou týdnů k úpravě monitorovaných hodnot. Při zotavování starších osob je v takových situacích podle odborníků nutné přistoupit k aktivní rehabilitaci, úpravě stravování a případně nasadit vhodnou medikaci. Tyto kroky jsou důležité také jako prevence dalších komplikací, které mohou vyplývat z déletrvající pasivity.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322640.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nová doporučení pro ochranu sportovců

14. 11. 2022

Až 80 procent sportovců, kteří náhle zemřou, nemělo žádné příznaky nebo rodinnou anamnézu srdečního onemocnění. Doporučení, jak používat genové…