Přeskočit na obsah

Nemolizumab slibný v léčbě prurigo nodularis

B7 iStock-1302507708
Ilustrační foto. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Nemolizumab se stává potenciálním novým lékem na prurigo nodularis. Na letošním kongresu EADV byly publikovány další údaje ze studie fáze III, které potvrzují jeho účinnost a bezpečnost. Ve studii OLYMPIA 1 bylo po 16 týdnech léčby nemolizumabem pozorováno klinicky významné zlepšení svědění i kožních lézí ve srovnání s placebem. Tyto výsledky potvrzují data ze studie OLYMPIA 2, další studie fáze III, což naplňuje dermatology velkým optimismem, protože vědí, jak obtížné je léčit pacienty, kteří jsou refrakterní na léčbu a jejich kvalita života je významně snížena. Nemolizumab je první antagonista receptoru alfa pro interleukin 31.

Prurigo nodularis je chronické neuroimunitní onemocnění charakterizované silným svěděním a mnohočetnými nodulárními kožními lézemi. IL‑31 hraje klíčovou roli při vzniku svědění a při diferenciaci keratinocytů, imunitních reakcích typu 2 a 17 a fibróze spojené s onemocněním. Studie OLYMPIA 1 a OLYMPIA 2 jsou součástí rozsáhlého vývojového programu.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/997723?src=

Sdílejte článek

Doporučené