Přeskočit na obsah

Nízkosacharidová strava zlepšuje koncentraci krevního cukru u diabetu 1. typu

80 % pacientů bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s tím, jak při dodržování tohoto stravovacího režimu probíhalo jejich onemocnění. 

Průzkum, který proběhl v USA mezi pacienty s diabetem mellitem 1. typu, hodnotil vliv nízkosacharidové stravy na koncentraci krevního cukru. V rámci analýzy výsledků se autoři průzkumu soustředili také na dávky inzulinu a další ukazatele zdravotního stavu u pacientů dodržujících daná pravidla stravování.

Cíl a popis průzkumu

Do průzkumu se zapojilo téměř 500 pacientů, kteří dodržovali zásady přísně nízkosacharidové stravy popsané v knize MUDr. Richarda Bernsteina Diabetes Solution. Celkem 316 pacientů poskytlo dostatek informací o svém zdravotním stavu, například hodnoty krevního cukru či metabolické parametry potřebné pro hodnocení vlivu tohoto stravovacího režimu. Necelou polovinu pacientů tvořily děti.

Příjem sacharidů a zdravotní stav respondentů

Respondenti uvedli, že jejich průměrný denní příjem sacharidů dosahoval 36 gramů tj. přibližně 5 % celkového denního energetického příjmu. Autoři průzkumu zjistili, že diabetici dodržující nízkosacharidovou dietu potřebovali nižší než průměrné dávky inzulinu (průměrně 0,40 U/kg/den). Pacienti, u nichž byly k dispozici informace umožňující podrobnější hodnocení, vykazovali dobrou citlivost na inzulin, měli nízkou koncentraci triglyceridů a vysokou koncentraci HDL cholesterolu.

Nízkosacharidovou dietu provází polemika, zda se jedná o bezpečný přístup, zejména s ohledem na možné riziko hypoglykemie. K hospitalizaci z důvodu hypoglykemie ovšem došlo pouze u 1 % pacientů, kvůli diabetické ketoacidóze byla hospitalizováno 2 % diabetiků a také další komplikace diabetu vedly k hospitalizaci menšího počtu pacientů, než kolik je v případě diabetu 1. typu běžné.

Hodnocení nízkosacharidové stravy

Více než 80 % respondentů bylo při nízkosacharidové stravě spokojeno nebo velmi spokojeno s průběhem diabetu. Čtvrtina z nich tento stravovací režim nekonzultovala se svým ošetřujícím lékařem – důvodem byly zejména obavy z kritiky této stravy. Autoři průzkumu ovšem podotýkají, že nízkosacharidová dieta má dlouhou historii a v době před objevením inzulinu prodlužovala dětským pacientům s diabetem mellitem 1. typu život v řádu let. Jakmile diabetici začali užívat inzulin, nízkosacharidová dieta ustoupila do pozadí.

Závěr

Autoři průzkumu a analýzy se domnívají, že nízkosacharidová strava zaslouží pozornost v podobě randomizované klinické studie, která by vyhodnotila účinnost i bezpečnost této diety. Zároveň upozorňují, že prezentované poznatky nejsou samy o sobě pro diabetiky důvodem ke změně léčebného režimu. Každý pacient by podle nich měl přistoupit ke změně stravovacích návyků pouze pod dohledem lékaře.

Zdroj: https://www.news-medical.net/news/20180507/Very-low-carb-diets-found-to-improve-blood-sugar-control-in-type-1-diabetes.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…