Přeskočit na obsah

Nižší účinnost mRNA vakcín u CLL a mnohočetného myelomu

První studie zahrnula 167 pacientů s CLL a z toho jen 40 procent z nich mělo protilátkovou odpověď na vakcínu, zatímco u kontrol to bylo 100 procent. Ukázalo se také, že imunitní odpověď pacientů široce variovala podle toho, v jaké fázi onkologické léčby se nacházeli – na vakcínu odpovídalo jen 17 procent osob na aktivní léčbě ve srovnání se 79 procenty pacientů v remisi. Léčebně naivní pacienti, kteří byli jen sledováni, měli 55% podíl odpovědí. Podobné to bylo po první dávce mRNA vakcíny u starších pacientů s MM, z nichž většina byla na aktivní léčbě – 22 dnů po první dávce vakcíny mělo neutralizační protilátky jen 20 procent pacientů a 33 procent zdravých kontrol. Podle autorů studie u pacientů s CLL lze nižší účinnost vakcín přisoudit jak nádorovému onemocnění samotnému, tak účinkům onkologické léčby. U pacientů s CLL byl prediktorem lepší odpovědi na mRNA vakcínu, kromě absence aktivní léčby, také nižší věk, ženské pohlaví a normální hodnoty imunoglobulinu v době očkování. U starších nemocných s MM je tak podle autorů studie zásadní podat i druhou dávku vakcíny.

Zdroj: Herishanu Y et al. Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID‑19 Vaccine in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. https://doi.org/10.1182/blood. 2021011568. Terpos E et al. Low Neutralizing Antibody Responses Against SARS‑CoV‑2 in Elderly Myeloma Patients After the First BNT162b2 Vaccine Dose. https://doi.org/10.1182/blood.2021011904

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené