Přeskočit na obsah

NOAC pomáhají mírnit hlavní důsledky pooperačního srdečního poškození

Složený primární endpoint významnějších cévních příhod zahrnoval cévní mortalitu a nefatální infarkt myokardu, nehemoragickou cévní mozkovou příhodu, periferní arteriální trombózu, amputaci a symptomatickou tromboembolickou nemoc. Výsledný výskyt byl 11 % oproti 15 % při placebu (poměr rizik, HR 0,72; p = 0,012), jak na pravidelném ročním meetingu Americké kardiologické společnosti (ACC) uvedl P. J. Devereaux, MD, PhD. z Population Health Research Institute v Hamiltonu v kanadském Ontariu.

Pacientů, kteří měli po nekardiologické operaci poškození myokardu vyžadující léčbu zabraňující významnějším vaskulárním komplikacím, bylo 24. Bezpečnost, především život ohrožující krvácení z kritických orgánů bylo mezi skupinami podobné.

„Problém je, že jelikož jsme pacienty systematicky nesledovali, je snadné si myslet, že se jim daří dobře... ale mnohým se dobře nedaří,“ řekl Devereaux. „Tohle snad změní přístup,“ dodal a zdůraznil, že se nejedná o triviální příhody, neboť vaskulární smrt byla nejběžnější událostí z endpointů.

Na tiskové konferenci ACC poznamenala Erin Bohula, MD, DPhil z Brigham and Women´s Hospital v Bostonu, že okolo 80 % pacientů nemělo žádné symptomy ischemie, ale v průměru jeden den po operaci u nich byla nalezena zvýšená plazmatická koncentrace troponinu. Celých 91 % nemělo při elevaci troponinu symptomy.

„To je ta nejdůležitější část této studie, ne samotné léčivo,“ souhlasila Pamela Douglas, MD z Duke University v Durhamu v Severní Karolíně a další účastník meetingu ACC. „Tato skutečnost nikdy nebyla zkoumána studií,“ poznamenala.

Nicméně, jak řekla Bohula, „výzvou je implementace,“ čímž poukázala na to, že troponin není po nekardiologických operacích rutině stanovován. Předpověděla, že studie MANAGE by toto mohla změnit.

Deveraux uzavřel diskuzi s tím, že by mohl být zajímavý screening osob nad 65 let a s předchozím vaskulární onemocněním.

Studie byla financována granty od Boehringer Ingelheim a Canadian Institues of Health Research.

Zdroj: Crystal Phend pro MedPage Today, dostupné na https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/acc/71696

Devereaux P. J. et al. Dabigatran in myocardial injury after noncardiac surgery. ACC 2018; Abstract 404–414.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené