Přeskočit na obsah

Nová diabetologie – nová teorie pro praxi

V posledních letech se hodně změnilo a pokročilo poznání diabetu; ve chvíli, kdy se věci mění, je třeba na změny reagovat; nových informací je skutečně hodně; také pacientů s diabetem je nepochybně velké množství a stále přibývají. Dobrou zprávou je, že se vedle nových patofyziologických poznatků se v poslední době objevují i nové léky, což dohromady naprosto zásadním způsobem mění názor na terapii a na celou koncepci péče o diabetiky Tyto úvahy stály u zrodu seriálu článků s názvem „ Nová diabetologie“, se kterými se mohli čtenáři v posledních dvou letech setkávat v Medical Tribune a ve kterých se prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., snažil na základě současných poznatků poněkud revidovat a upřesnit zažité postupy v diagnostice a léčbě diabetiků a čtivým způsobem shrnout novinky v poznání patofyziologie a možnostech léčby diabetu.

Vzhledem k tomu, že seriál vzbudil již v době publikace na stránkách MT velký ohlas, rozhodli jsme se vydat jednotlivé díly v ucelené knižní podobě.

Připravovaná kniha není určena primárně pro diabetology specialisty, ale spíše pro všechny ostatní lékaře, kteří se na péči o diabetologického pacienta podílejí a mají zájem získat nové praktické poznatky a informace v této oblasti, i když také diabetologové mohou v knize získat mnoho praktických poznatků. Dá se předpokládat, že kniha osloví převážně, všeobecné praktické lékaře, internisty, popř. kardiology a nefrology a další.

Prof. Kvapil se systematicky v jednotlivých kapitolách věnuje všem oblastem souvisejících s patofyziologií, diagnostikou a léčbou diabetu jako takového i jeho nejvýznamnějších komplikací. Texty ve stručnosti představují dnešní úroveň poznání v jednotlivých oblastech a soustředí se na praktické důsledky zavádění těchto nových poznatků do každodenní praxe. Nejedná se primárně o podrobný souhrn diagnostických a terapeutických doporučení, přínos knihy by měl být převážně v tom, že v ní mohou čtenáři spíše hledat odpovědi na množství praktických otázek, které si lékař klade při rutinní péči o diabetika.


I když jsou na trhu k dispozici také další knižní novinky z oblasti diabetologie, čtivý a zábavný styl s důrazem na praktické stránky péče o diabetologa, který prof. Kvapil při psaní článků zvolil, je samozřejmě spolu s jeho zkušenostmi a znalostmi zárukou, že by zájem o knihu měl být mezi čtenáři veliký.

----------------------------------------

Předmluva

 

Když jsme se přede dvěma roky domluvili s redakcí Medical Tribune na seriálu krátkých článků o diabetologii, netušil jsem, že se natáhne do délky zvící přes půl sta dílů. Zadání bylo jednoduché, v krátkých statích spíše esejistického pojetí a slohu přiblížit nový vhled do diabetologie, tak jak se konstituoval díky objevům minulého desetiletí. Ukázat ve formě přístupné široké lékařské veřejnosti, že péče o pacienty s diabetem je mnohem složitější, než jenom léčba glykémie, ukázat, že doba nazrála pro změnu přístupu v léčbě diabetiků natolik zásadní, že je oprávněné hovořit o „Nové diabetologii“.

Vznikl soubor článků, které se zabývají zejména praktickými aspekty a souvislostmi léčby diabetu. Jejich poskládání do knihy je jistě přirozeným krokem, protože informace jsou stále aktuální a pojetím je knižní zpracování přístupné pro lékaře bez rozdílu odbornosti. Formát knihy pak nabízí nekomplikovaný přehled základů diabetologie k rychlé orientaci. Možná někdy i s trochou nadhledu či odlehčení u tak závažného tématu, jakým diabetologie jistě je.

Diabetes dlouhou dobu nebyl až tak mediálně atraktivním tématem, velká část nemocných svou chorobu skrývá, stydí se za ni, jiní svou nemoc bagatelizují. Stejně tak lékaři, protože mají přirozenou tendenci v prvé řadě řešit alarmující příznaky a stavy, mají sklon podceňovat „lehké zvýšení glykémie“ – vždyť pacient se cítí dobře, že. Nicméně, objektivní údaje říkají, a to platí nyní prakticky pro celý svět, že diabetem je vhodné se zabývat, už jenom z toho prostého důvodu, že medicínské, ekonomické a sociální dopady této nemoci v prognózách hrozí katastrofou. A tak již také všímaví lékaři nebagatelizují „lehce zvýšenou glykémii“, protože vědí, že důsledná intenzivní terapie je nejlepší prevencí komplikací.

No, a protože jsem přesvědčen o tomtéž, že nová koncepce přístupu, tedy „Nová diabetologie“ je jedním z možných důležitých prvků, které dopady diabetu mohou významně až zásadně omezit, nabízím – přečtěte si celou knihu, nebo jenom pro Vás zajímavé kapitoly, a zamyslete se. Informace jsou zde, stačí je pouze vstřebat a využít v každodenní praxi. Zkuste to.

Není to můj výmysl, a nemusíme přehánět či hledat usilovně zdůvodnění pro podporu tvrzení, že péče o pacienty s diabetem je jednou z největších výzev současné medicíny. Ať se podíváte z jakékoliv strany, diabetes prostě problém je.

 

Váš Milan Kvapil

-------------------------------------------------------------------------

Jednotlivé kapitoly:

 

Proč o diabetu právě nyní

Stanovení diagnózy diabetu

Dvě diagnózy, dva problémy

Kolik je vlastně v České republice diabetiků?

Náklady na léčbu diabetu

Komplikace diabetu

Hypoglykémie

Cíle léčby diabetu a význam kompenzace pro prevenci komplikací

Glykovaný hemoglobin – absolutní parametr pro „Novou diabetologii“

Co přináší projekt Valetudo

Význam postprandiální hyper/glykémie pro „Novou diabetologii“

Postprandiální glykémie II

Diabetes mellitus a ICHS

Diabetes a LDL cholesterol

Jsou hypertenze a diabetes sourozenci?

Jak léčit hypertenzi u diabetika?

Specifické komplikace diabetu

Diabetická retinopatie – klinické aspekty a nové možnosti prevence

Diabetická nefropatie – kontinuální vývoj změn v čase

Diabetická nefropatie aneb Není proteinurie jako proteinurie

Diabetická nefropatie: kdy, jak a co v terapii

Diabetická polyneuropatie – tichá a nebezpečná

Diabetická polyneuropatie – prevence syndromu diabetické nohy

Diabetická autonomní neuropatie

Hrozivý výsledek syntézy rizik u diabetu: Syndrom diabetické nohy

Farmakoterapie diabetu 2. typu – metformin? metformin!

Farmakoterapie diabetu 2. typu – gliptiny aneb Sitagliptin byl první

Farmakoterapie diabetu 2. typu – sulfonylurea není jedna jako druhá

Farmakoterapie diabetu 2. typu – je potřeba nová léčba?

Farmakoterapie diabetu 2. typu – akarbóze se to v Česku nepovedlo

Farmakoterapie diabetu 2. typu – glitazony jako účinná intervence inzulinové rezistence

Glifloziny: univerzální lék pro pacienty s diabetem?

Farmakoterapie diabetu 2. typu – glitazary v druhém kole

Farmakoterapie diabetu 2. typu – agonisté receptoru pro GLP-1

Farmakoterapie diabetu 2. typu – exenatid a liraglutid

Titrace bazálního inzulinu jako průlom v terapii diabetu 2. typu

Farmakoterapie diabetu 2. typu – analoga pro režim bazálního inzulinu

Režimová opatření v léčbě DM 2. typu aneb Svár mezi přáním a realitou

Intenzivní terapie pacientů s diabetem 1. typu

CSII jako vrchol technologie pro intenzivní terapii diabetu 1. typu

Selfmonitoring aneb Sebesledování glykémie: zlom v léčbě diabetu

Selfmonitoring glykémie u pacientů s diabetem 2. typu: diabetes se sám od sebe nevyléčí

Edukace aneb Diabetologie je tu pro pacienty, a ne naopak

Edukace správně a nesprávně

Edukace edukátorů: klíč k úspěšné terapii diabetu

Terapie diabetu 2. typu: 10 základních principů

Inzulín až navěky

Inzulin v léčbě diabetu 2. typu

Postavme studii UKPDS muzeum

Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu

Budoucnost diabetu a diabetologie

A co na to pacient?

 

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené