Přeskočit na obsah

Nová doporučení týkající se screeningu PSA

U mužů ve věku 55 až 69 let komise doporučuje, aby lékaři zvažovali poměr přínosů a rizik tohoto vyšetření a přistupovali k němu individuálně. U mužů starších 70 let se komise vyslovila proti rutinnímu provádění screeningu PSA. Změna z negativního postoje komise k vyšetření PSA u mužů ve středním věku na neutrální přístup ke screeningu reflektuje nové poznatky k přínosům a rizikům vyšetření. Skupina vycházela například z výsledků třináctileté evropské studie ERSPC zaměřené na screening karcinomu prostaty. I přesto je podle pracovní skupiny nutné zohledňovat vysokou míru falešně pozitivních výsledků u tohoto vyšetření, která může vést k nadměrnému počtu biopsií prostaty, zbytečným diagnózám či komplikacím souvisejícím s nepotřebnou léčbou. Americká pracovní skupina pro preventivní medicínu (U.S. Preventive Services Task Force) aktualizovala svá doporučení již v roce 2017, podle odborníků ale odpovídají její vyjádření všem aktuálním poznatkům k problematice PSA. Podle studie ERSPC se celková mortalita u mužů, kteří absolvují screening PSA, a u těch, kterým nebyl proveden, významně neliší. Na tisíc vyšetřených mužů připadal během třináctiletého sledování jen jeden případ zabránění úmrtí z důvodu karcinomu prostaty.


Zdroj: https://www.jwatch.org/na46703/2018 /05/08/uspstf‑shifts‑neutral‑position‑prostate‑specific‑antigen

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené