Přeskočit na obsah

Nová orexinová hypnotika nejsou spojena s pády

iStock-925425712
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Desetičlenný tým japonských odborníků ze Saga University se zabýval spojitostí antagonistů orexinového receptoru a pádů během hospitalizace. Výsledky jejich studie publikoval farmaceuticko‑farmakologický časopis Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics ve svém červnovém čísle.

Užívání hypnotik, obzvláště benzodiazepinů (BZD), zvyšuje riziko pádů. Pokud jde o spojitost antagonistů orexinového receptoru s rizikem pádů, nebyly získány shodné výsledky pro suvorexant a o studiích s lemborexantem nebylo referováno. Proto autoři této studie zkoumali, zda antagonisté orexinového receptoru, včetně lemborexantu, zvyšují riziko pádů. Data autoři získali z lékařských záznamů pacientů hospitalizovaných na jejich společném pracovišti (Saga University Hospital) od července 2020 do dubna 2021. Pacienti byli retrospektivně rozděleni do skupiny s pády a bez pádů. Tyto skupiny byly porovnány s ohledem na užívané léky.

Skupina s pády zahrnula 132 pacientů, skupina bez pádů 6 857 pacientů. Významně vyšší poměr (40,2 %) pacientů ve skupině s pády užíval hypnotika. Ta zůstala významně spojena s vyšším rizikem pádů (67 %) i po přizpůsobení zkreslujícím faktorům. Zvláště užívání BZD bylo spojeno s významně vyšším (více než dvojnásobným) rizikem pádů. Naopak užívání suvorexantu nebylo spojeno s rizikem pádů a užívání lemborexantu bylo spojeno s významně nižším (o 73 %) rizikem pádů.

Závěr: Užívání hypnotik je rizikovým faktorem pro pády. Antagonisté orexinového receptoru však mohou představovat bezpečnou volbu pro pacienty potřebující hypnotika. Výsledky této studie poskytují důkazy podporující bezpečnost těchto léků.    

Zdroj: Sogawa R, Emoto A, Monji A et al. Association of orexin receptor antagonists with falls during hospitalization. J Clin Pharm Ther. 2022;47(6):809–813.

Sdílejte článek

Doporučené