Přeskočit na obsah

Nová studie ukazuje, proč dochází k fibróze u syndromu motýlích křídel

Závažnou komplikací je kožní fibróza, což představuje velmi těžkou, ale bohužel častou komplikaci. Fibróza může vést k srůstům prstů, ale profesor Andrew South již dříve prokázal, že fibróza u epidermolysis bullosa také způsobuje agresivní formy kožních karcinomů, které jsou často fatální. Nyní vědci zjistili, proč k fibróze dochází, z čehož by mohly vycházet i nové léčebné postupy.

Vědci vycházeli z předpokladu, že protein nazývaný trombospondin-1 (TSP1), může být zapojen do procesu fibrotizace. Již dříve autoři zjistili, že kožní buňky pacientů s epidemolysis bullosa exprimují více TSP1 než kožní buňky zdravých jedinců. V nové studii výzkumníci prokazují, že TSP1 se váže na bílkovinu – kolagen 7 (C7), která pomáhá udržovat integritu kožních vrstev. C7 však u pacientů a epidermolysis bullosa chybí.

"Poprvé jsme prokázali na lidských buňkách, že TSP1 se váže na kolagen 7, když jej kůže obsahuje," říká Dr. South.

Vzhledem k tomu, že děti se syndromem motýlích křídel nemají dostatek nebo žádný kolagen 7, TSP1 se místo na něj může vázat na tzv. transformující růstový faktor-β (TGFβ). TGFß je signální molekula, která při aktivaci spouští kaskádu nitrobuněčných dějů, které vedou k fibrotizaci.

Vědci experimentálně prokázali, že molekula, která inhibuje TSP1, a tedy inaktivuje TGFß, redukuje výskyt fibrózy v modelu založeném na tkáňovém inženýrství. Nyní vědci zkoumají přes 1 500 molekul, které jsou již k léčbě schválené FDA a hledají další léčebné postupy.

"Nyní, když víme, že jedním z hlavních aktivátorů fibrózy je TSP1, se snažíme zjistit, zda je možné použít některé z těchto léků k léčbě fibrózy u pacientů s epidermolysis bullosa," komentuje Dr. South.

Zdroj:

Antanasova VS et al. Thrombospondin-1 is a major activator of TGF-beta signaling in recessive dystrophic epidermolysis bullosa fibroblasts. Journal of Investigative Dermatology, on line 23. 1. 2019.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…