Přeskočit na obsah

Nová třída léků pro terapii vazomotorických příznaků menopauzy?

Tyto závěry byly nedávno publikované v odborném americkém časopise Menopause.

„Tuto studii jsme provedli, protože návaly horka při menopauze jsou vážným problémem pro miliony žen na celém světě a současné léčebné možnosti mají nežádoucí účinky nebo jsou neúčinné,“ uvádí spoluautor studie Waljit S Dhillo, MBBS, PhD z Imperial College London. Dodává, že experimentální data na zvířatech slibovala velký potenciál přípravku, ale prokázané účinky na zmírnění návalů horka v klinické studii překonala všechna očekávání.

Experimentální přípravek s označením MLE4901 obsahuje antagonisty NK3 receptorů, které blokují působení látky zvané neurokinin B. Zjistilo se totiž, že právě tato látka navozuje u žen v menopauze pocity návalů horka.

Studie ukázala rychlý nástup účinku

Studie se zúčastnilo celkem 37 žen ve věku mezi 40 až 52 lety, které trpěly častými návaly horka v souvislosti s menopauzou. Ženy byly náhodně rozděleny do dvou skupin, z nichž jedna užívala první 4 týdny studijní lék v dávce 40 mg dvakrát denně a druhá placebo. Po dvoutýdenní wash-out periodě se obě skupiny vyměnily a následující 4 týdny užívaly tu látku, kterou v první části studie neužívaly.

Ve skupině s přípravkem MLE4901 klesla frekvence návalů horka již po 3 dnech užívání o 72 % proti výchozí návštěvě. V porovnání s placebo skupinou byla frekvence návalů o 51 % nižší. Účinek se udržel bez velkých výkyvů po celou dobu 4 týdnů.

Kromě poklesu počtu návalů došlo také k signifikantnímu snížení závažnosti vazomotorických příznaků. Po třech dnech podávání studijního přípravku se závažnost vazomotorických příznaků snížila o 38 %, po 28 dnech dokonce o 44 % proti výchozímu stavu. Ženy užívající antagonisty NK-3 receptorů rovněž uváděly, že po 28 dnech je příznaky subjektivně obtěžovaly o polovinu méně než na začátku studie.

Nehormonální léčba zatím zcela chybí

JoAnn Pinkerton, MD, výkonná ředitelka The North American Menopause Society, zdůrazňuje potenciální přínos přípravku zvláště pro skupinu žen s výskytem estrogen senzitivních nádorů v anamnéze, pro které je užívání hormonální substituční terapie nevhodné. „Pokud dlouhodobá studie na velkém vzorku žen prokáže stejně výbornou účinnost na rychlý pokles počtu návalů horka a zmírnění závažnosti příznaků, bude se jednat o první specifickou, cílenou, nehormonální léčbu návalů horka v perorální formě,“ naznačuje ředitelka možnou budoucnost.

Pinkerton považuje za důležité zaměřit se především na identifikaci potenciálních nežádoucích účinků antagonistů při dlouhodobém podávání v řádu tří až pěti let a také na zhodnocení dlouhodobé účinnosti.

Spoluautoři studie oznámili, že studie byla finančně podporována UK Medical Research Council, Millendo Therapeutics a National Institute of Health Research. Někteří autoři jsou zaměstnanci AstraZeneca a Millendo Therapeutics.

Zdroj: Novel oral Tx dramatically reduces menopausal flushing, MedPage TodayMarch 14, 2018 (https://www.medpagetoday.com/obgyn/menopause/71746)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují…