Přeskočit na obsah

Nová vakcína proti pásovému oparu je tady!

Její příchod na trh je dobrou zprávou zejména pro imunokompromitované pacienty a starší osoby.

Na rozdíl od Zostavaxu, který je živou atenuovanou vakcínou, Shingrix se skládá z rekombinantního zosterového glykoproteinu a mocného adjuvans. Proto je bezpečný i pro imunokompromitované pacienty, pro které by živá vakcína znamenala riziko diseminovaného zosteru. Navíc, ačkoli nebyla provedena žádná head-to-head studie, účinnost nové vakcíny se zdá být podstatně lepší než účinnost její předchůdkyně.

Klinické studie ukázaly vyšší účinnost

Ve studii, které se zúčastnilo více než 15000 pacientů starších padesáti let, přesáhla účinnost vakcíny 95% (NEJM JW Infect Dis Jun 2015 and N Engl J Med 2015 May 28; 372:2087). V doprovodné studii, do které se zapojilo skoro 14 000 osob nad 70 let věku byla účinnost okolo 90 %, a co je zajímavé, bez snížení účinnosti v podskupině osob nad 80 let věku. Publikovaná účinnost živé atenuované vakcíny však byla jen 50%, respektive 70%, s nižší účinností u starších osob (NEJM JW Gen Med Jul 1 2005 and N Engl J Med 2005 Jun 2; 352:2271).

Nikdo není dokonalý

I nová vakcína má svá negativa a některé otázky stále nejsou zodpovězeny. Přeočkování má být provedeno po 2 měsících od první dávky a obě injekce vyvolávají poměrně výraznou lokální reakci v místě vpichu.

Účinnost vakcíny ve specifických podskupinách imunokompromitovaných pacientů je zatím neznámá, stejně jako její účinnost v prevenci rekurentního zosteru po proběhlé epizodě.

Vhodná i k přeočkování po Zostavaxu

Starší vakcína nestimulovala dlouhodobou imunitu, většina očkovaných ztratila ochranu 10 let po poslední dávce. (NEJM JW Gen Med Apr 1 2015 and Clin Infect Dis 2015 Mar 15; 60:900). Nová vakcína dobře funguje u osob, které byly očkovány starší vakcínou, a může být dobrou volbou pro jejich přeočkování, ačkoli délka trvání imunitní odpovědi po aplikaci nové vakcíny zatím není známa (NEJM JW Gen Med Dec 15 and J Infect Dis Sep 26; [e-pub]).

Dvě dávky: Bude problém s adherencí?

Nízký zájem veřejnosti o vakcínu Zostavax byl problémem z hlediska výrobce i zdravotního stavu populace. V roce 2013 (téměř deset let po jejím schválení) byla podána pouze asi 30 % pacientů, pro které byla vhodná (MMWR Surveill Summ May 5; 66:1). Shingrix se snáze skladuje a podává, protože nevyžaduje chlazení. Ale jestli jeho dvojdávkové schéma nebude v reálném prostředí příčinou horší adherence pacientů, ukáže teprve čas.

Zdroj: NEJM Journal Watch: Year in Review 2017

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…