Přeskočit na obsah

Nové poznatky z UEG week rozšiřují obzory gastroenterologie

K hlavním vědeckým prezentovaným poznatkům patřily následující práce:

 

Nový výzkum ukazuje výhody screeningu kolorektálního karcinomu (CRC)

Evropské země, které rychle zavádějí rozsáhlé screeningové programy CRC, nyní zaznamenávají klesající trendy v incidenci a mortalitě CRC, což podle odborníků naznačuje, že již bylo dosaženo dobrého pokroku při včasném odhalování a prevenci nových případů.

Vědci z Německého centra pro výzkum onkologických onemocnění použili údaje z populačních registrů 20 evropských zemí k analýze a porovnání trendů zejména v incidenci a mortalitě na CRC ve vztahu k screeningovým programům prováděným v těchto zemích. Data byla porovnána mezi zeměmi s dřívější implementací screeningu, zeměmi s pozdější implementací screeningu a těmi, které během období studie neměly zavedeny žádné rozsáhlé screeningové programy.

„U úmrtnosti došlo k největšímu poklesu u zemí s dřívější implementací screeningu, jako je Česká republika a Německo, kde byl pokles dvakrát až třikrát větší než u mnoha jiných zemí,“ uvedl Rafael Cordoso, který studii představil. Výsledky by podle něho měly povzbudit země se zavedeným screeningem k udržení a dalšímu pokroku při prověřování CRC. „Omezený nedostatek pokroku, který jsme zjistili u zemí bez zavedených screeningových programů, důrazně vyžaduje jejich provedení,“ zdůraznil R. Cordoso.


Bariatrická chirurgie a karcinom pankreatu

Výsledky 20leté analytické studie ukazují, že bariatrická chirurgie snižuje riziko vzniku karcinomu pankreatu u obézních pacientů s diabetem.

Tato studie analyzovala 1 435 350 pacientů se současným diabetem a obezitou, přičemž více než 10 000 těchto pacientů podstoupilo bariatrickou operaci. Ukázalo se, že u obézních pacientů s diabetem byla signifikantně menší pravděpodobnost vzniku karcinomu pankreatu, pokud by podstoupili operaci (0,32 % oproti 0,19 %, p < 0,05). Toto zjištění je obzvláště aktuální, protože výskyt diabetu, obezity a karcinomu pankreatu stále narůstá.

„Obezita a diabetes jsou dobře známé rizikové faktory pro karcinom pankreatu. Již dříve se ukázalo, že bariatrická chirurgie zlepšovala vysoké koncentrace cukru v krvi u pacientů s diabetem. Náš výzkum nyní ukazuje, že tato operace je životaschopným způsobem, jak snížit i riziko karcinomu pankreatu v této stále rostoucí rizikové skupině pacientů,“ vysvětlil Aslam Syed, hlavní autor studie.


Alergie během dětství spojená s IBS

Studie, kterou předložila Jessica Sjölund, ukazuje, že astma a přecitlivělost na potraviny ve věku 12 let jsou spojeny se zvýšeným rizikem syndromu dráždivého střeva (IBS) ve věku 16 let.

Výzkum provedený na univerzitě v Göteborgu a na Karolinském institutu ve Stockholmu ve Švédsku analyzoval zdraví 2 770 dětí od narození do 16 let. U dětí s IBS ve věku 16 let byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že měly astma ve věku 12 let (11,2 % proti 6,7 %). Téměř polovina dětí s IBS ve věku 16 let (40,7 %) uvedla přecitlivělost na potraviny, když jim bylo 12 (ve srovnání s 29,2 % dětí bez IBS ve věku 16 let). Výzkum také ukázal, že astma, přecitlivělost na jídlo a ekzém byly všechny spojeny se zvýšeným rizikem souběžného IBS po 16. roce věku.

„Již dříve bylo zvažováno, že alergie a imunitní dysregulace hrají roli ve vývoji syndromu dráždivého střeva, ale předchozí studie týkající se vztahu alergií a syndromu dráždivého střeva byly protichůdné,“ uvedla J. Sjölund, podle níž by nové poznatky mohly otevřít cestu vývoji nových léčebných metod zaměřených na procesy nízkého stupně zánětu u těchto onemocnění souvisejících s alergiemi právě u dospívajících s IBS.


FIT vedle kolonoskopie zlepšuje účast ve screeningu

Velká studie zdravotnických služeb provedená v Polsku uvádí, že nabídka fekálního imunochemického testování (FIT) spolu s kolonoskopií významně zlepšuje účast ve screeningových programech kolorektálního karcinomu založených na kolonoskopii. Studie, která byla provedena v rámci polského screeningového programu kolonoskopie, randomizovala 12 485 dosud naivních jedinců ve věku 55–64 let do jedné ze tří screeningových strategií.

„Kombinace FIT a kolonoskopie vedla k o 60–70 procent vyšší míře účasti ve srovnání s nabídkou samotné primární kolonoskopie. Zavedení FIT vedlo až k desetiprocentnímu zvýšení účasti na screeningu,“ uvedla Nastazja Pilonis, která výsledky studie prezentovala.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené