Přeskočit na obsah

Nové přenosné zařízení otevírá cestu pro domácí léčbu karcinomu kůže

Účinnost léčby PDT, která zahrnuje světlosenzitivní léčivo a světelný zdroj k ničení abnormálních karcinogenních buněk u BCC s nízkým rizikem, byla prokázána hned v několika studiích. Nicméně potřeba snížit bolest zažívanou během léčby a dlouhou hospitalizaci byla impulsem k vývoji nového zařízení, a to ještě před pandemií COVID‑19. Standardní léčba PDT se skládá ze dvou sezení (s týdenním intervalem) prováděných v nemocničním prostředí, která obvykle vyžadují 1,5–2 hodiny čekání. „Význam přenosného zařízení PDT je v zemi jeho původu, Brazílii, kde mnoho pacientů potřebuje cestovat více než 300 km, aby absolvovalo specializovanou dermatologickou léčbu, zásadní. Globální pandemie však urychlila potřebu vyvinout tento prvek domácí léčby, který má potenciál ovlivnit léčbu BCC v mezinárodním měřítku,“ uvedla Ana Gabriela Salviová, hlavní autorka studie.

Pilotní studie se zúčastnilo 15 pacientů s BCC. Podílela se na ní nemocnice Amaral Carvalho spolu s fyzikálním institutem Sao Carlos v Sao Paulu v Brazílii. První aplikace PDT byla provedena v nemocnici, kde byl na lézi BCC nanesen 20procentní methylaminolevulinátový krém, který byl poté osvětlen po dobu 20 minut komerčním zařízením s červeným světlem LED. Ihned po prvním osvětlení byla nanesena lehká vrstva krému a nové přenosné ozařovací zařízení – velikosti mince – bylo pomocí lékařské náplasti připevněno k pokožce. Pacient byl poté poslán domů a bylo mu doporučeno zapnout osvětlení po 1,5 hodině a po dvou hodinách je vypnout.

Bolest byla hodnocena každé tři minuty během aplikace léčby PDT v nemocnici a hlášena pacientem každých 20 minut během domácí léčby (na základě numerické stupnice od 0 do 10). Mediánové hodnoty skóre byly porovnány mezi ošetřením v nemocnici a doma. Podle histologické analýzy byla clearance 30 dní po PDT 86,67 procenta, což je podobné standardní léčbě PDT, avšak skóre bolesti bylo významně nižší u léčby PDT prováděné doma (pacienty udáváno jako 1 pro první tři aplikace a 0 pro čtyři a více následujících), ve srovnání s 3–4 při hospitalizaci. To naznačuje, že je možné pohodlnější ošetření s menší bolestí.

„Naše výsledky studie by mohly mít nesmírně pozitivní dopad na léčbu bazocelulárního karcinomu v Brazílii a ve zbytku světa. To, že pacienti hlásí mnohem nižší úroveň bolesti při domácí léčbě, je opravdu povzbuzující, zejména proto, že k tomu nedochází na úkor účinnosti léčby,“ uvedla Ana Gabriela Salviová. Po úspěchu pilotní studie byla schválena klinická studie s více než 200 účastníky. V procesu patentování je také nové přenosné ozařovací zařízení.

Jak uvedla Marie‑Aleth Richardová, členka výboru EADV a profesorka Fakultní nemocnice La Timone v Marseille, boj proti karcinomu kůže je pro EADV důležitou prioritou. „Zjištění této průlomové pilotní studie představují nový, vzrušující způsob poskytování onkologických terapií pro domácí léčbu s potenciálem změnit způsob, jakým se u BCC globálně postupuje. To je samozřejmě možné pouze po potvrzení diagnózy BCC a indikace léčby PDT,“ ­dodala.

Zdroj: MT

Banner

Sdílejte článek

Doporučené