Přeskočit na obsah

Nově schválené perorální léčivo pro ulcerativní kolitidu

Tofacitinib, inhibitor Janusovy kinázy, se tak stal v této indikaci prvním schváleným perorálním léčivem pro chronické užívání; ostatní dostupné přípravky se aplikují nitrožilní infuzí nebo subkutánně.

Ulcerativní kolitida (UC) je chronické, zánětlivé onemocnění tračníku. Pacienti trpí opakovanými bolestmi břicha a krvavými průjmy, kromě toho se objevuje únava, ztráta hmotnosti a horečka. V současnosti neexistuje žádná léčba.

Účinnost tofacitinibu v nové indikaci byla potvrzena třemi kontrolovanými studiemi. Ve dvou osmitýdenních studiích bylo podáváno 10 mg tofacitinibu dvakrát denně a míra remise dosáhla 17–18 % oproti 4–8 % při užívání placeba. Ve třetí studii byli sledováni pacienti, kteří vykázali klinickou odpověď na osmitýdenní podávání tofacitinibu a následně užívali dvakrát denně 5 až 10 mg léčiva. V 52. týdnu u nich byla míra remise 32–41 %. U těch, kteří byli v remisi v 8. týdnu a pokračovali v léčbě, byla udržena remise v 52. týdnu v 35–47 %, a to bez užívání steroidů. Vyšší varianta dávkování (po 10 mg) je určena pro pacienty s neadekvátní nebo vymizelou odpovědí, nebo při nesnášenlivosti inhibitorů TNF-α.

Bezpečnost chronického užívání tofacininibu při UC byla sledována v placebem kontrolované studii po dobu 52 týdnů. Doplňující informace ohledně bezpečnosti poskytli pacienti, kteří léčivo dostávali v otevřené dlouhodobé studii.

Mezi nejběžnější nežádoucí příhody, které se v souvislosti s novou indikací a dávkováním tofacitinibu objevily, patřil průjem, zvýšená plasmatická koncentrace cholesterolu, bolesti hlavy, herpes zoster, zvýšená plasmatická koncentrace kreatinfosfokinázy, nasofaryngitida, vyrážka a infekce horních dýchacích cest.

Méně časté vážné nežádoucí příhody zahrnovaly malignity a vážné infekce, na které souhrn informací o léčivém s důrazem upozorňuje. U pacientů léčených tofacitinibem existuje zvýšené riziko vážné infekce, která by mohla vést k hospitalizaci nebo úmrtí. Dále se u některých objevil lymfom a jiné malignity.

Kombinace tofacitinibu s biologickou léčbou UC nebo se silnými imunosupresivy, jakými jsou azathioprin nebo cyklosporin, se nedoporučuje.

Zdroj: FDA News & Events: FDA approves new treatment for moderately to severely active ulcerative colitis. Dostupné na https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm609225.htm

NEJM Journal Watch: Oral Drug Approved to Treat Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Dostupné na https://www.jwatch.org/fw114227/2018/05/31/oral-drug-approved-treat-moderate-severe-ulcerative

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené