Přeskočit na obsah

Novinky v kardiologii v roce 2017: Hybridní zobrazení

Jednotlivé zobrazovací metody poskytují rozdílný druh zobrazení. CT angiografie je typickým příkladem anatomického zobrazení. Echokardiografie a magnetická rezonance (MR) poskytují jak funkční, tak i anatomické zobrazení. Nukleární metody nabídnou jednak funkční zobrazení, jsou ale jedinou metodou poskytující biologické zobrazení – stanovení zánětu pomocí 18F-fluorodeoxyglukózy (18F-FDG).

Fúzní zobrazení je spojení dvou zobrazovacích metod, které byly získány izolovaně během různých vyšetření. Například ve studii Rosendaela et al. byly integrovány výsledky CT vyšetření a echokardiografie ke zdokonalení hodnocení závažnosti mitrální regurgitace.

Hybridní přístroje dovolují přímou fúzi dvou zobrazení získaných simultánně nebo sekvenčně během jednoho vyšetření. Jedná se většinou o kombinaci pozitronové emisní tomografie (PET) a CT vyšetření nebo PET a magnetické rezonance (MR).

Ve studii sledující morfologii aterosklerotických plátů u pacientů léčených atorvastatinem byla využita kombinace PET-CT s 18F-FDG. Vychytávání 18F-FDG, jako známka zánětu, bylo významně vyšší u nekalcifikovaných nebo částečně kalcifikovaných plátů ve srovnání s kalcifikovanými pláty. Po 12 týdnech užívání atorvastatinu byla zaznamenána významně nižší absorpce 18F-FDG ve vysoce rizikových plátech.

Ve studii zabývající se srdeční sarkoidózou byla využita kombinace PET a MR. Aktivní sarkoidóza byla definována při absorpci 18F-FDG v oblasti opožděného kontrastního sycení (delayed contrast-enhancement) na MR.

Kombinace PET-CT s 18F-FDG umožňuje přesné zobrazení infekční endokarditidy u pacientů po TAVI. CT vyšetření prokázalo ztluštění cípů chlopně, zatímco absorpce 18F-FDG byla známkou zánětu. Toto vyšetření bylo kvalitnější než klasické hodnocení pomocí Duke kriterií.

Ve studii EVINCI byli pacienti se stabilní anginou pectoris a předtestovou pravděpodobností ICHS vyšetřeni pomocí fúze SPECT nebo PET a CT koronarografie. Po srovnání s výsledky invazivní koronarografie s FFR byla negativní prediktivní hodnota hybridního zobrazení 88% a pozitivní prediktivní hodnota 87%. V následujícím výzkumu bude nutné zhodnotit, zda neinvazivní vyšetření mohou ovlivnit další postup ve vyšetřování pacientů.

Zdroj: Delgado V, Knuuti J, Plein S, Achenbach S, Bax JJ. The year in cardiology 2017: imaging.

Eur Heart J. 2018 Jan 21;39(4):275-285. doi: 10.1093/eurheartj/ehx759.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené