Přeskočit na obsah

Novinky v kardiologii v roce 2017: zobrazovací metody nukleární kardiologie

Nukleární zobrazovací metody poskytují významnou přídatnou informaci k ostatním zobrazovacím modalitám, nepříznivá je však nedílná radiační zátěž. V současném konsenzu odborných společností byly doporučeny postupy k maximálnímu omezení ionizujícího záření. Při použití moderních kadmium-zinek telluridových gama kamer a pozitronové emisní tomografie (PET) je radiační zátěž pro pacienta výrazně nižší při zachování dostatečné kvality zobrazení a diagnostické přesnosti.

Nukleární zobrazení perfuze (99mTc- tetrofosmin SPECT) a CT angiografie poskytují důležitou prognostickou informaci u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Skupina 184 pacientů s onemocněním jedné tepny byla vyšetřena těmito dvěma metodami. V multivariantní analýze vědci zjistili, že ischemie myokardu je významně spojena s nekalcifikovanými pláty, nekalcifikovanými pláty s nízkou denzitou a s denzitním rozdílem plátů, ale rozsah stenózy lumen s ischemií asociovaný nebyl. Studie prokázala, že s ischemií souvisí spíše jiné charakteristiky aterosklerotických plátů odrážející jejich vulnerabilitu než jen zúžení lumen tepny.

Jednou z nejsvízelnějších diagnóz v kardiologii představuje srdeční sarkoidóza. V současné době se kromě magnetické rezonance používá i detekce myokardiálního zánětu pomocí PET zobrazení absorpce 18F-fluorodeoxyglukózy (18F-FDG). Schildt et al. kvantifikoval koeficient variace absorpce 18F-FDG pro celý myokard z výpočtu absorpce v jednotlivých segmentech myokardu. Na základě těchto výpočtů stanovil cut-off hodnotu 0,184 pro diagnózu srdeční sarkoidózy se 75% senzitivitou a 51% specificitou.

18F-FDG PET je jedním ze standardů v diagnostice prostetické infekční endokarditidy. Mathieu et al. sledoval fyziologickou absorpci 18F-FDG u neinfikovaných chlopenních náhrad. U většiny protéz docházelo k určité periprotézové absorpci, která byla výraznější u mechanických než u biologických protéz. Na rozdíl od infikovaných protéz byla fyziologická absorpce homogenní a tudíž heterogenita absorpce 18F-FDG je důležitým kritériem v diagnóze prostetické infekční endokarditidy.

Kvantitativní 18F-FDG PET je optimální metodou také k diagnostice povrchové i hluboké kanylové infekce u pacientů se zavedenou levokomorovou mechanickou srdeční podporou. Oproti tomu infekce pumpy není touto metodou spolehlivě prokazatelná.

Juneau et al. provedl metaanalýzu studií sledujících využití 18F-FDG PET a SPECT se značenými leukocyty k rozpoznání infekcí implantovaných elektronických přístrojů. Společná senzitivita pro 18F-FDG PET činila 87 % a specificita 94 %, celková přesnost metody byla dostatečná s AUC 0,935. Ve dvou studiích se značenými leukocyty byla senzitivita metody nad 90 %, specificita 100%. Autoři preferují použití 18F-FDG PET k určení infekce implantovaného přístroje.

Zdroj: Delgado V, Knuuti J, Plein S, Achenbach S, Bax JJ. The year in cardiology 2017: imaging. Eur Heart J. 2018 Jan 21;39(4):275-285. doi: 10.1093/eurheartj/ehx759.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…