Přeskočit na obsah

Nový lék dasotralin uspěl v léčbě přejídání

Pacienti s dg. BED (n = 315) byli randomizováni do dvanáctitýdenní dvojitě zaslepené léčby dasotralinem jednou denně s flexibilními dávkami (4, 6 nebo 8 mg/den) nebo placebem. Hlavním cílem byla změna počtu dní přejídání (na základě rozboru deníku) za týden ve 12. týdnu. Klíčové vedlejší cíle zahrnuly změny od začátku studie ve škálách CGI‑S (Clinical Global Impression‑Severity of Illness scale) a YBOCS‑BE (Yale‑Brown Obsessive Compulsive Scale s modifikací pro Binge‑Eating) a procento osob s přerušením přejídání v závěrečných čtyřech týdnech studie.

Léčba dasotralinem byla spojena s významně větší redukcí dní přejídání za týden v cíli studie (proti placebu). Významné cílové zlepšení bylo pozorováno u tří klíčových sekundárních měřítek (CGI‑S, YBOCS‑BE a čtyřtýdenního přerušení přejídání – 46,5 % u dasotralinu proti 20,6 % na placebu). Nejčastějšími nepříznivými příhodami ve skupinách s dasotralinem proti placebu byly nespavost (44,6 % vs. 8,1 %), sucho v ústech (27,4 % vs. 5 %), snížení chuti k jídlu (19,7 % vs. 6,9 %) a úzkost (17,8 % vs. 2,5 %). Přerušení způsobené nepříznivými příhodami se vyskytlo u 11,3 procenta pacientů na dasotralinu proti 2,5 procenta na placebu.

Závěry: Výsledky této placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie shledaly dasotralin účinnou, bezpečnou a všeobecně dobře snášenou léčbou pro BED.

Zdroj: McElroy SL, Hudson J I, Grilo CM et al. Efficacy and safety of dasotraline in adults with binge‑eating disorder: A randomized, placebo‑controlled, flexible‑dose clinical trial. J Clin Psychiatry. 2020 Sep 8;81(5):19m13068.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené