Přeskočit na obsah

Nový objev o fungování proteinu by mohl vést k vývoji léku na RS

Léčba RS je dosud založena na redukci počátečního myelinového poškození zánětem, ale ne na podpoře regenerace myelinu. 

V podpoře obnovy myelinu hraje klíčovou úlohu protein activin-A. Britským vědcům se nyní podařil průlomový objev, když zjistili, jak tento protein „zapíná“ proces obnovy. Zkoumali tento mechanismus jak in vivo (na myším modelu RS), tak i in vitro na lidské tkáni.

Ukázalo se, že proces, který vede k produkci myelinu, závisí na expresi receptoru pro activin-A, zvaný Acvr2a, uložený na oligodendrocytech. Tyto buňky obklopují axony neuronů v centrální nervové soustavě a vytvářejí na nich myelinové pochvy. Activin-A, který podporuje zvýšenou produkci myelinu, mohou uvolňovat makrofágy.

Ve vzorcích tkáně pacientů s progresivní RS, u nichž probíhala remyielinizace, byla koncentrace Acvr2a významně vyšší, zatímco u těch, kteří nevykazovali žádné známky obnovy myelinu, byla koncentrace Acvr2a naopak snížená.

Vědci zjistili, že activin-A, navázaný na Acvr2a, dává oligodendrocytům pokyn, aby zahájily opravu na místech, kde byly myelinové pochvy poškozeny. Vzhledem k tomu, že se zjistil cílový receptor, bude nyní možné zaměřit výzkum na vývoj nového léku na RS.

Zdroj: Miron VE et al. Activin receptors regulate the oligodendrocyte lineage in health and disease. Acta Neuropathologica. Published first Online 03 February 2018 https://doi.org/10.1007/s00401-018-1813-3)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené