Přeskočit na obsah

Nový typ neutrofilních granulocytů navozuje regeneraci axonů

Tato teorie bude možná přežitým dogmatem. Vědci z Ohia objevili nový klon nezralých granulocytů s neuroreparačními schopnostmi.

Zánět v CNS je doposud považován za děj poškozující nervovou tkáň, ale nová práce vědců z Neurologického institutu v Ohiu přináší důkazy o tom, že granulocyty, které jsou spojeny spíše s cytotoxickými vlastnostmi, mohou spustit neuroreparaci a zabránit buněčné smrti neuronů. Ve studii, která byla uveřejněna 26. října v prestižním časopise Nature Immunology, popsali autoři unikátní podskupinu granulocytů charakteru nezralých neutrofilů, která má neuroprotektivní vlastnosti a zajišťuje regeneraci axonů CNS in vivo, částečně také prostřednictvím sekrece mixu růstových faktorů. Tyto pro‑regenerativní neutrofily spouštěly reparaci optického nervu a míchy. Objev by mohl vést k vývoji imunoterapeutických postupů, které zvrátí poškození CNS a obnoví ztracené neurologické funkce u mnoha neurologických chorob se ztrátou nervové tkáně.

Nově objevený typ leukocytů představují kmenové buňky myeloidní řady arteficiálně aktivované zymosanem. Jde o nezralé granulocyty (Ly6Glo) s jádry ve tvaru prstence, které exprimují geny kódující cytokiny typu 2 mRNA (IL‑4, IL‑5 a/nebo IL‑13) a geny tradičně spojené s alternativně aktivovanými makrofágy M2. Neutrofily Ly6Glo modulované zymosanem přímo stimulují regeneraci přerušených axonů in vivo a tuto vlastnost si uchovávají i ve značném odstupu od doby akutního poranění.

V diskusi autoři uvádějí: „V této studii jsme identifikovali nový fenotyp myeloidních buněk s neuroprotektivními a axogenními vlastnostmi. Na rozdíl od široce rozšířené představy, že myeloidní buňky, které zprostředkují tkáňové regenerace, jsou obecně z linie monocytů/ makrofágů, reparativní buňka, kterou zde charakterizujeme, je granulocyt CD14 + Ly6Glo se znaky nezralého neutrofilu. Toto zjištění je obzvláště překvapivé, protože četné studie zdůraznily destruktivní dopad neutrofilů infiltrujících CNS. Avšak na rozdíl od pro‑regenerativních buněk CD14 + Ly6Glo jsou neutrofily, které zprostředkovávají poškození CNS v těchto experimentálních systémech, zralé neutrofily s hypersegmentovaným jádrem.

Doufáme, že tento výzkum povede k vývoji protokolů pro generování neuroregenerativních neutrofilů z prekursorů kostní dřeně ex vivo s konečným cílem reinfuze polarizovaných neutrofilů jedincům s axonálním poškozením jako autologní buněčná terapie. Alternativně mohou být vybrané mobilizační a polarizační faktory podávány systémově nebo v místech poranění CNS, aby se podpořily endogenní populace alternativně aktivovaných neutrofilů. A konečně, identifikace chemoatraktantů CD14 + Ly6Glo neutrofilů může vést k vývoji léčebných strategií, které podpoří migraci endogenních, stejně jako adoptivně přenesených reparativních neutrofilů do míst poranění CNS, a zároveň blokujících migraci potenciálně toxických zralých neutrofilů nebo jiných patogenních leukocytů.“

Zdroj: Sas AR, Carbajal KS, Jerome AD, et al. A new neutrophil subset promotes CNS neuron survival and axon regeneration. Nat Immunol. 2020. https:// doi.org/10.1038/s41590‑020‑00813‑0

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené