Přeskočit na obsah

O diabetu ve městě valčíků

Vědecký programový výbor pod vedením prof. Michaela Stumvolla vybral z 2 063 zaslaných abstrakt k přednesení či prezentaci na posterech 1 367 sdělení a rozdělil je do sedmi paralelně probíhajících sekcí. Plenární zasedání byla věnována nejžhavějším tématům – vztahu léčby diabetu a rizika nádorových onemocnění, diabetu a kardiovaskulárních chorob, diabetu a obezity; dále diabetickým kardiomyopatiím, genetice diabetu 1. typu a geoetnickým faktorům v etiopatogenezi diabetu 2. typu, signálním drahám inzulinu, roli centrálního nervového systému u diabetu, mechanismům degenerace a možnostem regenerace beta‑buněk, účinkům nových skupin léků v čele s inkretiny či novými analogy inzulinu, novinkám v poznání patogeneze diabetu 1. i 2. typu atd. V úvodu kongresu zazněly slavnostní přednášky na počest O. Minkowského (G. Perseghin, Itálie – Ektopická tuková tkáň: výsledek interakce mezi inzulinovou rezistencí a energetickým metabolismem), C. Bernarda (O. Pedersen, Dánsko: Od nákladově efektivní celostní péči o pacienta s diabetem ke snižování kardiovaskulární morbidity a mortality prostřednictvím zdravého metabolismu na základě biomarkerů), C. Golgiho (P. H. Groop, Finsko: Diabetická nefropatie) a A. Renolda (B. Thorens, Švýcarsko: Ostrůvky pankreatu jako klíčový uzel integrované sítě glukoregulačních orgánů).

Před kongresem, v jeho průběhu i po jeho skončení se navíc konala celá řada satelitních symposií, na nichž rovněž vystoupily přední osobnosti oboru z celého světa. Zajímavých témat, prezentovaných výsledků i diskusí bylo v diabetologické Vídni tolik, že se k nim na stránkách MT určitě ještě několikrát vrátíme.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…

Flash radioterapie

26. 5. 2023

Léčba ionizujícím zářením – radioterapie – je od počátku využití v humánní medicíně cca v polovině 20. století provázena problematikou malé…