Přeskočit na obsah

O očkování osob bez přístřeší je zájem

19-BEZDOM R0002861. Foto MT

Již osmá očkovací akce v rámci projektu Magistrátu hlavního města Prahy Očkování pro zranitelné skupiny obyvatel, osoby bez domova/přístřeší se konalo v Praze 13. září v rámci 6. ročníku Pikniku pro lidi bez domova. Jak pro MT uvedla manažerka projektu očkování Mgr. Jarmila Neumannová, nejenže se daří očkovat lidi, kteří by na očkování za běžných podmínek nedosáhli, ale daří se i v praxi praktikovat proklientský přístup, kdy služby jdou blíže k potřebným, tedy od azylových domů až po terén na akce, kterých se účastní více klientů, kteří by o očkování mohli mít zájem. Na projektu se podílejí i sociální služby, např. Naděje, Armáda spásy, CSSP, Sananim, Český červený kříž, Drop In, dva praktičtí lékaři (MUDr. Tomáš Sattler a MUDr. Ondřej Felix) a Metropolitní zdravotnický servis.

Očkování lidí bez domova v pobytových zařízeních (azylových domech, humanitárních střediscích) zajistila Městská poliklinika Praha mobilním očkovacím týmem v květnu až srpnu 2021. „Očkováni byli pouze klienti s českým občanstvím a pojištěním. Očkování proběhlo v 15 zařízeních, 68 klientů bylo očkováno vakcínou AstraZeneca, z toho 17 klientů se nedostavilo na 2. dávku, 68 klientů bylo očkováno vakcínou Jans­sen,“ uvedla Mgr. Neumannová.

Pilotní projekt očkování lidí bez přístřeší v terénu probíhá od 13. července. Sedm předchozích očkovacích akcí se konalo na různých místech Prahy, např. na Hlavním nádraží, u Libeňského mostu, v ordinaci Naděje U Bulhara nebo ve squatech. Zatím bylo jen v tomto terénním očkování naočkováno celkem 294 klientů. Po další akci, která se konala 17. 9. na Hlavním nádraží (Drop In a Sananim), ještě proběhne očkování 7. 10. pro osoby bez přístřeší v ordinaci Naděje. Jak vysvětluje Mgr. Neumannová, vzhledem k odlišnosti klientů služeb pro osoby bez přístřeší a klientů adiktologických služeb byly akce organizačně odděleny. Nicméně vždy platí, že po určení termínu cca 14 dní sociální služby oslovují a zvou klienty na plánované očkovací akce.

„Stanovisko ministra zdravotnictví z 30. 6. 2021, které na žádost radní HMP pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Mgr Mileny Johnové umožňuje očkovat lidi bez přístřeší vakcínou Janssen ve věkové kategorii pod 60 let a nepojištěné, cizince, se ukázalo jako zásadní pro ochranu osob bez přístřeší. Například z 52 očkovaných klientů na akci 2. září bylo 21 cizinců,“ říká Mgr. Neumannová s tím, že uvedená data ukazují pouze část očkovaných osob z dané cílové skupiny. Řada z nich se nechala sama očkovat v očkovacích centrech v návaznosti na uvolnění věkových kategorií, příp. s asistencí sociálních pracovníků.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené