Přeskočit na obsah

Očkování proti covidu 19 je u pacientů s předchozí myokarditidou bezpečné

vakcína, COVID
Foto: shutterstock.com

Malá studie ukázala, že očkování proti SARS‑CoV‑2 není u pacientů, kteří v minulosti prodělali myokarditidu, spojeno s recidivou onemocnění nebo jinými závažnými nežádoucími účinky. Výzkum byl prezentován začátkem března na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Acute CardioVascular Care 2022.

„Tyto výsledky poskytují uklidňující údaje, které mohou povzbudit pacienty s anamnézou myokarditidy, aby se nechali očkovat proti SARS‑CoV‑2,“ řekl autor studie dr. Iyad Abou Saleh z Hospices Civils de Lyon ve Francii s tím, že je potřeba poznamenat, že většina pacientů ve studii dostala vakcínu mRNA BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), a proto se tato zjištění nemusejí vztahovat na jiné očkovací látky.

Příznaky a symptomy myokarditidy, zánětu srdečního svalu, zahrnují únavu, bolest na hrudi, dušnost a rychlý srdeční tep. Zánět může snížit schopnost srdce pumpovat krev a může také způsobit arytmie. Prevalence se celosvětově odhaduje na 10 až 106 případů na 100 000 jedinců. Hlavní příčinou myokarditidy je virová infekce. Ve vědecké literatuře byly hlášeny vzácné případy myokarditidy po očkování proti SARS‑CoV‑2 s prevalencí 2,1 případu na 100 000 obyvatel. Neexistuje však dostatek údajů o riziku recidivy myokarditidy po vakcinaci proti SARS‑CoV‑2 u pacientů s anamnézou onemocnění. „Naše zkušenosti ukazují, že v některých situacích se pacienti vyhýbali očkování, protože se oni nebo jejich praktický lékař obávali, že by to mohlo způsobit další záchvat myokarditidy. My jsme předpokládali, že očkování proti SARS‑CoV‑2 nezvýší riziko recidivy myokarditidy u pacientů, kteří měli tento stav v minulosti,“ zdůraznil dr. Abou Saleh.

Výzkumníci do studie zahrnuli všechny pacienty hospitalizované v Hospices Civils de Lyon během posledních pěti let (od ledna 2016 do června 2021) s diagnózou akutní myokarditidy. Pacienti byli telefonicky kontaktováni a dotazováni, zda byli očkováni, jakou vakcínou, kolikrát a zda nemají nějaké nežádoucí účinky. Pacienti byli také dotázáni, zda v současnosti mají covid‑19 nebo se jím nakazili v minulosti. Do studie bylo zařazeno celkem 142 pacientů s předchozí anamnézou potvrzené akutní myokarditidy. Průměrný věk byl 31 let a 20,3 procenta tvořily ženy. Mezi zařazenými pacienty byl stav očkování znám u 71 pacientů (50 %): 55 pacientů bylo očkováno a 16 neočkovaných. Hlavním důvodem, proč nebyla vakcína podána, byl strach z recidivy myokarditidy (12 pacientů, 75 % neočkovaných pacientů). Stav očkování byl neznámý u 66 pacientů a pět pacientů zemřelo před vypuknutím pandemie covidu‑19.

Mezi očkovanými pacienty mělo 12 jednu dávku a 43 dvě dávky. Pacienti byli očkováni především mRNA vakcínou BNT162b2 (53 pacientů, 96,4 %). Jeden pacient měl vakcínu mRNA‑12737 (Moderna) a jeden rekombinantní vakcínu Ad26.COV2‑S (Janssen). Vědci také získali informace o nežádoucích účincích po očkování z lékařských záznamů. Ty zahrnovaly závažné příhody, jako je smrt, arytmie a recidivující myokarditida. Po očkování proti SARS‑CoV‑2 nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky. „Ukázali jsme, že očkování proti SARS‑CoV‑2 u pacientů s anamnézou akutní myokarditidy není spojeno s rizikem rekurentní myokarditidy nebo jiných závažných nežádoucích účinků,“ uvedl dr. Abou Saleh. Jak však upozornil, kvůli malému počtu pacientů a převládajícímu použití jednoho typu vakcíny by výsledky měly být interpretovány s opatrností.

Sdílejte článek

Doporučené