Přeskočit na obsah

Očkování proti HPV v těhotenství a riziko spontánního potratu

Na hodnocení rizik očkování kvadrivalentní vakcínou proti lidským papilomavirům (HPV) během gravidity se zaměřila retrospektivní observační studie. Její výsledky byly publikovány v časopise Obstetrics & Gynecology.

Popis studie

V rámci studie byly zkoumány zdravotní záznamy 2800 žen, které byly očkovány minimálně jednou dávkou vakcíny proti HPV v době buď 16–22 týdnů před posledním menstruačním cyklem (919 žen), 6 týdnů před poslední menstruací (986 žen), nebo během prvních 19 týdnů těhotenství (895 žen). Průměrný věk žen v prvních dvou skupinách byl 22,4 let, u skupiny, jež byla očkována v těhotenství, dosahoval věkový průměr 21,4 let. Z hodnocení byly vyloučeny ženy, které prodělaly spontánní potrat před 6. gestačním týdnem.

Výsledky

Ke spontánnímu potratu došlo ve skupině žen, které byly očkovány v největším časovém intervalu před otěhotněním, v 10,4 % případů. Ženy očkované 6 týdnů před posledním menstruačním cyklem prodělaly spontánní potrat v 11,2 % případů. Ve skupině očkované proti HPV během první poloviny těhotenství byl potrat zaznamenán u 8,5 % žen. Z výsledků studie vyplývá, že u žen, které nevědomky absolvují očkování proti HPV po otěhotnění, není potvrzeno vyšší riziko spontánního potratu. Současná praxe, kdy se před vakcinací lékaři dotazují žen, zda nejsou těhotné a tuto skutečnost nijak objektivně nekontrolují, se jeví s ohledem na výsledky studie jako dostačující a bezpečná.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47100/2018/08/01/more-evidence-inadvertent-hpv-vaccination-during-early

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené