Přeskočit na obsah

Ocrevus schválen ve Velké Británii zatím jen u relabujících forem RS

Problémem finanční náročnost

Rozhodnutí NHS hradit přípravek z veřejných finančních zdrojů jen potvrdilo předchozí kladné doporučení Národního institutu pro zdraví a kvalitu péče (National institute for health and clinical excellence-NICE) schválit přípravek Ocrevus pro léčbu pacientů s RR-RS. Ocrevus je indikován pro pacienty s relapsy RS, pacienty s nálezem nových ložisek na magnetické rezonanci a pacienty, kteří nemohou užívat Lemtradu (alemtuzumab, Sanofi Genzyme) nebo na její léčbu nereagují.

K současnému stanovisku však NICE dospěl až po přehodnocení předchozího rozhodnutí, že Ocrevus nesplňuje kritérium „value for money“, tedy že poměr kvality/ceny není pro britský veřejný zdravotní systém v porovnání se zavedenou léčbou výhodný. Výrobce Genentech, člen skupiny Roche, se nakonec domluvil s NICE na kompromisní ceně za roční léčbu, která ale dosud nebyla zveřejněna. Ta podle odhadů dosahuje v USA 65 000 amerických dolarů.

Lékaři i pacienti chtějí rozšíření indikací

Proti původnímu zamítavému postoji NICE se postavila britská nadace pro roztroušenou sklerózu MS Trust. Ta argumentovala především prokázaným přínosem pro pacienty s RR-RS. „Jsme potěšeni, že NICE přehodnotila své předchozí rozhodnutí a léčbu ocrelizumabem pro pacienty s RR-RS v Anglii a Walesu schválila,“ vyjádřil se Jo Sopala, ředitel vývoje MS Trust. A dodává, že s přípravkem Ocrevus se rozšiřují léčebné možnosti relapsů RS nabídkou nových dávkovacích schémat, minimálním monitoringem léčby a nižším rizikem nežádoucích účinků v porovnání se zavedenou léčbou.

V současnosti probíhá také hodnocení Ocrevusu pro indikaci PP-RS, o jejíž schválení nadace MS Trust i řada lékařů a pacientů velmi usilují. MS Trust předpokládá, že konečné stanovisko NICE vydá během následujících týdnů.

Účinnost doložena pro RR-RS i PP-RS

Ocrevus byl na rozdíl od Velké Británie schválen v USA k léčbě RR-RS i PP-RS již v březnu 2017. EU včetně ČR, Kanada, Austrálie, Švýcarsko a další země Středního východu a Jižní Ameriky ji následovaly.

Výsledky studií prezentované na nedávném 4. kongresu Evropské neurologické akademie (EAN) v Lisabonu doložily, že léčba přípravkem Ocrevus zpomaluje progresi PP-RS a dokáže oddálit potřebu invalidního vozíku až o sedm roků.

Dále byly na kongresu zveřejněné závěry výzkumů, které uvádějí, že dlouhodobé podávání přípravku Ocrevus, stejně jako změna terapie z Rebifu (interferon beta-1a, EMD Serono) na Ocrevus, vedly k signifikantnímu a trvalému poklesu aktivity relabujích forem RS.

Zdroj: https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/06/26/nice-approves-ocrevus-as-rrms-treatment-within-uk-nhs-system/?utm_source=Multiple+Sclerosis&utm_campaign=73bd99a583-RSS_NON-US_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b5fb7a3dae-73bd99a583-72430609

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené