Přeskočit na obsah

Odborníci varují před nárůstem onemocnění jater

játra
Ilustrační foto: Shutterstock

Po posledních dvou ročnících, které se kvůli pandemii covidu‑19 konaly virtuálně, se letošní 57. International Liver Congress (ILC 2022) uskuteční 22.–26. června v Londýně. Pro registrované delegáty, kteří se nebudou moci osobně zúčastnit, budou všechny relace dostupné také v digitální podobě a všechny oficiální tiskové konference na místě budou živě přenášeny přes Zoom.

Kongres každoročně svolává Evropská asociace pro studium jater (EASL) a očekává se, že letos přiláká přibližně 8 000 výzkumných pracovníků, lékařů, politiků a předních představitelů průmyslu zabývajících se onemocněním jater z přibližně 120 zemí. „V Evropě nyní čelíme, po opadnutí vlny koronavirové pandemie, časům vystřízlivění a zároveň vyjadřujeme naši solidaritu s těmi, které zasáhl konflikt na Ukrajině,“ řekl prof. Thomas Berg, generální tajemník EASL a vedoucí oddělení hepatologie v lékařském centru Lipské univerzity v Německu. Jak dodal, EASL je i nadále v celém regionu i mimo něj odhodlána podporovat výzkum, sdílení a komunikaci mezi odborníky, kteří se zajímají o onemocnění jater.

Dobře zdokumentovaný značný dopad covidu‑19 na lidi žijící s nepřenosnými nemocemi, jako je diabetes, obezita a hypertenze, vyvolává také obavy odborníků ze zranitelnosti lidí žijících s nealkoholovým ztučněním jater (NAFLD). Potřeba najít účinné nástroje k diagnostice této nemoci a nové léky na její léčbu se stává naléhavější než kdy jindy.

V důsledku rostoucí míry obezity se nyní NAFLD stalo nejčastější příčinou onemocnění jater v západních zemích, kde postihuje jednoho ze čtyř lidí. Onemocnění jater je na vzestupu a např. ve Spojeném království je nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí ve srovnání s jinými hlavními smrtelnými chorobami, jako jsou srdeční choroby a nádorová onemocnění, u nichž počet úmrtí buď zůstal stabilní, nebo se snížil. Zároveň je nejčastější příčinou úmrtí lidí ve věku 35 až 49 let. Očekává se, že onemocnění jater předstihne srdeční onemocnění jako největší příčinu předčasné smrti v příštích několika letech.

Podle údajů British Liver Trust (BLT) se od roku 1970 počet úmrtí v důsledku onemocnění jater zvýšil o 400 procent. Jen ve Velké Británii na tato onemocnění zemře denně přes 40 lidí. Přitom, jak se odborníci shodují, 90 procentům onemocnění jater lze předcházet. Tři čtvrtiny pacientů jsou však v současné době diagnostikovány až v pozdním stadiu, kdy je příliš pozdě na změny životního stylu nebo potřebnou intervenci.

Zákeřná role alkoholu

Onemocnění jater související s alkoholem představuje 60 procent všech nemocí jater. Lidé, kteří žijí ve znevýhodněných oblastech, mají až šestkrát vyšší pravděpodobnost, že zemřou na onemocnění jater související s alkoholem, než ti, kteří žijí v bohatších oblastech. I zde je ale problémem nedostatečná edukace veřejnosti. Přes 90 procent dospělých chybně spojuje vždy alkohol s onemocněním jater, což vede ke značné stigmatizaci této choroby. Existuje totiž řada dalších příčin onemocnění jater, přičemž jeden z pěti dospělých konzumuje alkohol takovým způsobem, který může poškození jater způsobit.

Podle odhadů jedna čtvrtina světové populace trpí nealkoholovým ztučněním jater (NAFLD). Předpokládá se, že výskyt nealkoholové steatohepatitidy (NASH) se v příštích deseti letech zvýší až o 56 procent. NASH je druhé, závažnější stadium NAFLD. Pokud se ponechá bez kontroly, budou podle odhadů roční předpokládané náklady NAFLD v Evropě vyšší než 35 miliard eur v přímých nákladech pro zdravotní systém a dalších 200 miliard eur v podobě širších nákladů pro společnost.

Hrozba karcinomu jater

NAFLD je zároveň již nejrychleji rostoucí příčinou hepatocelulárního karcinomu (HCC) v USA, Francii a Velké Británii. Celosvětově se prevalence HCC souvisejícího s NAFLD pravděpodobně zvýší současně s rostoucí epidemií obezity. Odhadovaná roční incidence HCC se pohybuje od 0,5 do 2,6 procenta u pacientů s cirhózou s NASH. Incidence HCC u pacientů s necirhotickou NAFLD je nižší, přibližně 0,1 až 1,3 na 1 000 pacientoroků. Ačkoli výskyt HCC souvisejícího s NAFLD je nižší než výskyt HCC jiných etiologií, jako je hepatitida C, více lidí má NAFLD než jiné onemocnění jater.

Podle údajů BLT je karcinom jater nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve Velké Británii. Pouze 13 procent lidí s diagnózou primárního karcinomu jater přežije pět let nebo déle. Případy primárního karcinomu jater, z nichž nejčastější je HCC, přitom vzrostly od počátku 90. let o dvě třetiny. Hepatocelulární karcinom je dnes celosvětově třetí nejčastější onkologickou příčinou úmrtí.

V České republice onemocní HCC až 900 lidí ročně. Pacienti s HCC, který se projeví klinickými symptomy, mají velmi špatnou prognózu (5leté přežití se pohybuje mezi 0–10 %); naproti tomu pacienti s asymptomatickým HCC diagnostikovaným v rámci screeningu přežívají díky radikální léčbě 5leté období ve více než 50 procentech. V současné době je u nás screening určen pro pacienty, kteří jsou již v péči specialisty pro chronické jaterní onemocnění.

Karcinomem jater jsou ohroženi především lidé s:

  • virovou hepatitidou B a C,
  • dědičnou hemochromatózou,
  • metabolickým jaterním onemocněním, a to i ve spojení s jinými nemocemi, např. diabetes mellitus,
  • alkoholovou jaterní cirhózou a jiným toxickým onemocněním jater.

Jak se odborníci shodují, ke snížení hrozící zátěže HCC související s NAFLD jsou nezbytná naléhavá opatření, která zvyšují globální povědomí a řeší metabolické rizikové faktory. Objevující se důkazy naznačují, že snížený imunitní dohled, zvýšený výskyt zánětu střev a střevní dysbiózy jsou potenciálními klíčovými faktory pro tumorigenezi. V současné době se proto na mezinárodním poli intenzivně pracuje na návrhu preventivní strategie pro řešení tohoto rostoucího problému.    

Sdílejte článek

Doporučené