Přeskočit na obsah

Odešel revmatolog prof. Milan Adam

Ve věku 80 let zemřel 22. září prof. MUDr. Milan Adam, DrSc., revmatolog a vědecký pracovník v oboru biochemie pojivových tkání.

Narodil se v roce 1928 v Pardubicích, o čtyřiadvacet let později promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátkou dobu pracoval jako sekundární lékař v nemocnici ve Vrchlabí a poté, v roce 1954, už jeho kroky směřovaly do tehdejšího Výzkumného ústavu chorob revmatických, dnes Revmatologického ústavu, kde pracoval až do odchodu do starobního důchodu v roce 2007. Byl prvním porevolučním ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a přednostou Revmatologické kliniky IPVZ. Založil Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání, které řadu let předsedal.

Kromě revmatologie se ve své vědecké práci věnoval také výzkumu pojiva, především kolagenu. V této oblasti publikoval více než 280 prací a je spoluautorem řady monografií. To mu přineslo mimo jiné čestná vyznamenání, např. Státní cenu v roce 1979, medaili J. E. Purkyně v roce 1984, čestný doktorát Univerzity v Remeši v roce 1991 a v roce 2003 byl oceněn prestižní cenou UNESCO za svůj celoživotní přínos lékařské vědě.

Prof. Adam je držitelem několika primátů – jako první na světě popsal vazbu solí zlata na kolagen při artritidě, změnu syntézy chrupavkového kolagenu typu II na typ I a III při patologických změnách v chrupavce, vliv kolagenních peptidů na příznaky osteoartrózy i distribuci kolagenních peptidů do buněk tkání kloubního systému, jejichž přítomnost v cytoplazmě prokázal imunohistochemickou detekcí. Posledním z jeho důležitých objevů je vyvrácení teze o výskytu cyst v osteoartrotické kosti kloubního systému a potvrzení tvorby granulační tkáně v postižené kosti.

Prof. Adam byl nejen skvělým revmatologem a vynikajícím vědcem, ale především laskavým, soucitným a trpělivým lékařem. Po odchodu do starobního důchodu byl stále ve spojení se svým oddělením pro výzkum pojiva, a pokud mu zdravotní stav dovoloval, pracoviště navštěvoval. Byl vždy připraven svým mladším kolegům poradit a nezištně se podělit o své bohaté profesní i osobní zkušenosti.

Zdroj:

Doporučené

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují…