Přeskočit na obsah

Omikron, nebo delta? Do aplikačních center se posílají všichni rizikoví

Foto: Shutterstock

Podle aktuálního doporučení klinické skupiny ministerstva zdravotnictví mají být pozitivní pacienti s neznámou variantou a s rizikem těžkého covidu odesláni do aplikačního centra na kombinaci antivirotika a monoklonálních protilátek, nebo samostatné podání antivirotika.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo manuál pro lékaře primárního kontaktu a aplikační centra v souvislosti s výskytem varianty omikron viru SARS-CoV-2, při současném minoritním výskytu varianty delta. Vychází z doporučení klinické skupiny ministerstva ze dne 25. ledna.

U pacientů, kteří aktuálně nepotřebují hospitalizaci, s vysokým rizikem progrese, rozlišuje manuál postup podle výsledku diskriminačního PCR testu. Manuál obsahuje tabulku pro čtení výsledku diskriminačního PCR.

Pokud není výsledek diskriminačního testu znám, může být podle manuálu rizikový pacient odeslán k podání kombinace monoklonálních protilátek a antivirotik, případně k podání samotného remdesiviru.

COVID-19: rychlá orientace pro léčbu rizikových pacientů:

  1. Pacient s prokázanou delta variantou SARS-COV-2): monoklonální protilátky
  2. Pacient s prokázanou non-delta variantou (susp. omicron): antivirotika molnupiravir případně remdesivir
  3. Symptomatický pacient s neznámým výsledkem diskriminačního testu na PCR SARS-COV-2: kombinace monoklonálních protilátek a antivirotika nebo monoterapie antivirotikem dle manuálu.

Sdílejte článek

Doporučené