Přeskočit na obsah

Opioid versus prochlorperazin a difenhydramin v terapii symptomů migrény

Opioidy se bohužel stále podávají intravenózně v první linii terapie migrény na pohotovostech, a to navzdory rozsáhlým důkazům, které demonstrují jejich nedostatečnou účinnost. Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie porovnávala účinnost intravenózního hydromorfonu v dávce 1 mg a kombinované terapie intravenózně podávaného prochlorperazinu v dávce 10 mg a difenhydraminu v dávce 25 mg. Difenhydramin byl podán jako prevence vzniku akatizie, která je častým nežádoucím účinkem intravenózně podaného prochlorperazinu

Studie se zúčastnilo 127 pacientů se středně závažnými až závažnými bolestmi hlavy, kteří v té době neužívali žádný opioid. Pacientům byla nabídnuta druhá dávka medikace hodinu po podání první dávky. Intenzita příznaků byla hodnocena na čtyřbodové škále bolesti (závažná, středně závažná, mírná, žádná) na pohotovostním oddělení každou hodinu po dobu čtyř hodin a poté telefonicky po 48 hodinách.

Primárním cílem bylo zmírnění bolestí na intenzitu „žádná“ nebo „mírná“ během dvou hodin od podání medikace a udržení této intenzity bolesti po následujících 48 hodin bez nutnosti užití záchranné medikace.

Druhá dávka byla vyžádána 31 % pacientů na hydromorfonu a 8 % pacientů na kombinované terapii. Primárního cíle se podařilo dosáhnout u 60 % pacientů na prochlorperazinu a 31 % pacientů na jedné dávce hydromorfonu. V případě, že byla podána jedna nebo dvě dávky medikace, primárního cíle studie se podařilo dosáhnout u 60 % pacientů na prochlorperazinu a 41 % pacientů na hydromorfonu.

Studie byla ukončena předčasně z důvodu naprosté superiority prochlorperazinu v porovnání s hydromorfonem v terapii migrenózních bolestí hlavy. Studie tak potvrzuje, že opioidy nejsou v terapii migrény efektivní a neměly by být používány.

Zdroj: Friedman BW et al. Randomized study of IV prochlorperazine plus diphenhydramine vs IV hydromorphone for migraine. Neurology 2017 Oct 18; [e-pub]. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000004642

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují…