Přeskočit na obsah

Organická rozpouštědla zvyšují riziko vzniku roztroušené sklerózy

Riziko bylo nejvyšší u kuřáků s konkrétní alelou HLA, kteří byli vystaveni organickým rozpouštědlům.

Dřívější studie už naznačily souvislost mezi expozicí organickým rozpouštědlům a rozvojem autoimunitního onemocnění. Vědci provedli populační případovou studii využívající švédský registr roztroušené sklerózy (RS), aby posoudili roli organických rozpouštědel, alel lidského leukocytárního antigenu (HLA) a kouření cigaret v riziku vzniku RS. Zahrnuto bylo 2 325 pacientů s nedávno diagnostikovanou RS, kteří vyplnili standardizovaný dotazník o enviromentální expozici a faktorech životního stylu. Byli srovnáni s 4 948 kontrolami z národního registru populace.

Expozici organickým rozpouštědlům uvedlo 465 osob; a bylo u nich zvýšené riziko RS (OR; poměr šancí – odds ratio: 1,5), dokonce byl popsán efekt různých dávek. Hodnocení nosičství HLA alel ukázalo, že přítomnost alely HLA-DRB1*15 (zvyšuje riziko pro RS) bez HLA-A*02 (ochranná alela) znamená vyšší riziko RS než opačná kombinace (OR: 7,9). Kuřáci byli rizikovější skupinou než nekuřáci (OR: 1,5). Nejvyšší riziko bylo, ve srovnání s osobami bez rizikových faktorů, u kuřáků při přítomnosti problematické alely HLA a zároveň expozici organickým rozpouštědlům (OR:30,3).

Robert T. Naismith, MD ve svém komentáři ke studii připomíná, že z výsledků je vidět, jak při vzniku RS genetické a enviromentální faktory interagují, takže při přítomnosti všech sledovaných proměnných je riziko až třicetinásobné. Ačkoliv můžeme předpokládat informační systematické chyby (recall bias) a v nejrizikovější skupině bylo relativně málo pacientů, podle závěrů s sebou organická rozpouštědla nesou určité riziko vzniku RS.

Zdroj: NEJM Journal Watch, dostupné na: https://www.jwatch.org/na47259/2018/08/13/organic-solvents-contribute-risk-developing-multiple?query=topic_substabuse&jwd=000020018440&jspc=MPD

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…