Přeskočit na obsah

Pacienti s ekzémem čelí vyššímu riziku kardiovaskulárních nemocí

Cíl a metodika studie

Autoři studie se soustředili nejen na to, zda je riziko kardiovaskulárních onemocnění u osob s atopickým ekzémem vyšší než u jedinců bez tohoto chronického kožního onemocnění, ale také zda riziko závisí na závažnosti ekzému a průběhu onemocnění v čase. K téměř 400 000 pacientů s atopickým ekzémem bylo přiřazeno 1,5 milionu subjektů bez ekzému. Průměrný věk při zahájení studie byl 43 let a 66 % subjektů byly ženy. Průměrná doba sledování byla 5 let.

Výsledky

U sledovaných pacientů s atopickým ekzémem bylo zjištěno vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění a toto riziko bylo ovlivněno závažností atopického ekzému. Pacienti se závažnou formou ekzému měli o 20 % vyšší riziko mrtvice, o 40 % až 50 % vyšší riziko infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, atriální fibrilace a kardiovaskulární smrti. Riziko srdečního selhání bylo vyšší o 70 %. Kardiovaskulárními onemocněními byli více ohroženi pacienti s atopickým ekzémem v akutní fázi.

Závěr

Vhodným opatřením by podle autorů studie mohla být cílená prevence kardiovaskulárních onemocnění u ohrožených pacientů, zejména se zaměřením na povědomí o rizikových faktorech, a jejich screening. Biologická léčba, která se v současné době využívá při léčbě atopického ekzému, má potenciál významně ovlivnit způsob péče o ekzematicky a dalším cílem by pro odborníky mělo být snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114205/2018/05/24/eczema-adults-linked-cardiovascular-risk

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené