Přeskočit na obsah

Pacienti s RA podceňují tíži onemocnění

Průzkumu se zúčastnilo 10 171 nemocných ze 42 zemí světa včetně ČR. Respondenti v průměru žili s diagnostikovanou revmatoidní artritidou devět let a častěji se jednalo o ženy než muže (74 % proti 26 %) s průměrným věkem 49,8 roku.

Plných 93 % pacientů v průzkumu uvádí, že revmatoidní artritida negativně ovlivňuje některé oblasti jejich života, nejčastěji schopnost vykonávat běžné každodenní fyzické aktivity, jako je oblékání, vaření a práce na zahradě. Dále 41 % pacientů uvedlo, že revmatoidní artritida má negativní dopad na jejich zaměstnání/kariéru či schopnost pracovat. Obecně platí, že po deseti letech trvání nemoci je polovina pacientů invalidních. Celkově nemoc zkracuje život o šest až devět let, a to částečně i vlivem dalších onemocnění, která jsou u této choroby přítomna častěji. Jedná se například o kardiovaskulární nemoci, osteoporózu a zvýšení výskytu infekcí.

„Ačkoli 91 % pacientů v průzkumu uvádí, že dobře chápou závažnost onemocnění a potřebu jeho zvládání, většina z nich si mylně myslí, že absence bolesti znamená, že nemoc je pod kontrolou,“ uvádí k výsledkům prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, člen celosvětového poradního výboru pro revmatoidní artritidu, a dodává: „Velice důležitá je pro nás časná diagnóza a spolupráce s pacienty na přípravě plánu zvládání tohoto závažného onemocnění, které, pokud není dostatečně včas podchyceno a léčeno, může vést k trvalému poškození kloubů, disabilitě a ztrátě schopnosti pracovat. S tím souvisí i nutnost časné léčby a zkrácení intervalu od prvních symptomů do diagnózy. Časná léčba přípravky cílené léčby může totiž některé změny, které jsou zpočátku reverzibilní, odvrátit.“

Většina českých pacientů (více než tři ze čtyř) má lékařem stanoven aktuální plán zvládání nemoci. Sedm z deseti pacientů pak v průzkumu uvedlo, že jejich plán zahrnuje i prevenci dalšího kloubního poškození. V průměru žili pacienti se symptomy revmatoidní artritidy téměř dva roky, než u nich bylo onemocnění diagnostikováno.

Překvapivé zjištění bylo, že pouze jeden z deseti pacientů v České republice je zapojen v některé organizaci zabývající se problematikou revmatoidní artritidy. Čeští pacienti jsou sdruženi v České asociaci pro revmatické choroby (CARD). „Čím více jsme my, pacienti, zapojeni do procesu zvládání svého onemocnění, tím větší kontrolu nad ním máme. Proto žádáme i ostatní, kteří žijí s revmatickým onemocněním, aby hovořili se svým lékařem a aktivně se zapojili do zvládání své nemoci,“ říká Karel Vedral, prezident CARD.

Na mezinárodní úrovni vznikla iniciativa Join the Fight (Připojte se k boji), která je mimo jiné globálním zdrojem informací, které pomáhají vzdělávat pacienty i jejich okolí. Join the Fight sdružuje kvalifikované odborníky v dané oblasti – lékaře, zástupce pacientských sdružení, zdravotní sestry a výzkumné pracovníky. Iniciativa je podporována společností Abbvie.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené